Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 13

Tương lai tôn giáo sẽ ra sao?

Tương lai tôn giáo sẽ ra sao?

1. Phải chăng tôn giáo nào cũng tốt?

Tôn giáo nào cũng có những người thành tâm. Đức Chúa Trời nhìn thấy và quan tâm đến những người đó. Tuy nhiên, đáng buồn là nhiều người dùng tôn giáo làm tấm bình phong để che tội ác (2 Cô-rinh-tô 4:3, 4; 11:13-15). Theo báo cáo thời sự, một số tôn giáo thậm chí dính líu đến các cuộc khủng bố, diệt chủng, chiến tranh cũng như nạn lạm dụng trẻ em. Điều này hẳn khiến những người thành tâm cảm thấy bất mãn!​—Đọc Ma-thi-ơ 24:3-5, 11, 12.

Tôn giáo chân chính sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời, còn tôn giáo sai lầm thì làm ngài phật lòng. Tôn giáo sai lầm dạy những điều không dựa trên Kinh Thánh, trong đó có những giáo lý không đúng về Đức Chúa Trời và người chết. Nhưng Đức Giê-hô-va muốn người ta hiểu biết chính xác về ngài.​—Đọc Ê-xê-chi-ên 18:4; 1 Ti-mô-thê 2:3-5.

2. Tương lai tôn giáo sẽ ra sao?

Đức Chúa Trời biết rõ tôn giáo nào tự cho là yêu mến ngài nhưng thật ra yêu mến thế gian của Sa-tan (Gia-cơ 4:4). Lời Đức Chúa Trời gọi tất cả các tôn giáo sai lầm là “Ba-by-lôn Lớn”. Ba-by-lôn là tên của một thành cổ, nơi mà tôn giáo sai lầm bắt đầu hình thành sau trận Đại Hồng Thủy thời Nô-ê. Chẳng bao lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt các tôn giáo lừa gạt và áp bức nhân loại.​—Đọc Khải huyền 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không quên những người thành tâm trong các tôn giáo trên khắp thế giới. Ngài đang thu nhóm và hợp nhất những người đó qua việc dạy họ sự thật.​—Đọc Mi-chê 4:2, 5.

 3. Những người thành tâm nên làm gì?

Tôn giáo chân chính tạo sự hợp nhất

Đức Giê-hô-va chú ý đến những người yêu chân lý và điều thiện. Ngài kêu gọi họ ra khỏi tôn giáo sai lầm. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời thì sẵn sàng thay đổi để làm vui lòng ngài.​—Đọc Khải huyền 18:4.

Vào thế kỷ thứ nhất, khi biết điều Kinh Thánh dạy, những người có lòng thành đã vui mừng hưởng ứng. Họ được Đức Giê-hô-va dạy một lối sống mới, một lối sống hạnh phúc hơn vì có mục đích và hy vọng. Họ là những gương mẫu cho chúng ta ngày nay vì đã nhiệt tình hưởng ứng bằng cách đặt Đức Giê-hô-va lên hàng đầu trong đời sống.​—Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8, 9; 2:13.

Đức Giê-hô-va tiếp nhận những người ra khỏi tôn giáo sai lầm vào gia đình của ngài. Nếu hưởng ứng lời mời nồng ấm của Đức Giê-hô-va, bạn sẽ có tình bạn với ngài, sẽ thuộc về một gia đình mới đầy yêu thương gồm những người thờ phượng ngài, và sẽ được sống mãi mãi.​—Đọc Mác 10:29, 30; 2 Cô-rinh-tô 6:17, 18.

4. Tại sao khắp đất sẽ vui mừng?

Tôn giáo sai lầm sắp bị phán xét. Nhờ thế, khắp trái đất sẽ được giải thoát khỏi sự áp bức. Nhân loại sẽ không bao giờ bị lầm lạc và chia rẽ bởi tôn giáo sai lầm nữa. Mọi người sẽ hợp nhất thờ phượng Đức Chúa Trời có thật và duy nhất.​—Đọc Khải huyền 18:20, 21; 21:3, 4.