1. Tại sao chúng ta cần sự hướng dẫn?

Khi nhớ sự sống là món quà đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ làm gì?​—THI THIÊN 36:9.

Đấng Tạo Hóa khôn ngoan hơn chúng ta. Là người Cha yêu thương, ngài quan tâm đến chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không được tạo ra để độc lập với ngài (Giê-rê-mi 10:23). Như một em nhỏ cần cha mẹ hướng dẫn, tất cả chúng ta cần Đức Chúa Trời hướng dẫn (Ê-sai 48:17, 18). Ngài ban sự hướng dẫn này qua các nguyên tắc Kinh Thánh như một món quà cho chúng ta.​—Đọc 2 Ti-mô-thê 3:16.

Các điều luật và nguyên tắc của Đức Giê-hô-va giúp chúng ta có lối sống tốt nhất ngay bây giờ và nhận ân phước vĩnh cửu trong tương lai. Vì Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta, nên thật hợp lý khi chúng ta biết ơn và làm theo sự hướng dẫn của ngài.​—Đọc Thi thiên 19:7, 11; Khải huyền 4:11.

2. Nguyên tắc Kinh Thánh là gì?

Nguyên tắc là sự thật cơ bản có thể áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau. Còn điều luật là quy định áp dụng trong hoàn cảnh cụ thể (Phục truyền luật lệ 22:8). Để áp dụng nguyên tắc trong một tình huống cụ thể, chúng ta phải dùng khả năng suy xét (Châm ngôn 2:10-12). Chẳng hạn, Kinh Thánh dạy rằng sự sống là món quà đến từ Đức Chúa Trời. Đây là một nguyên tắc cơ bản ảnh hưởng đến hành động của chúng ta tại chỗ làm, ở nhà cũng như khi đi lại. Khi áp dụng nguyên tắc này, chúng ta sẽ làm những việc cần thiết để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.​—Đọc Công vụ 17:28.

 3. Hai nguyên tắc nào là chính yếu?

Chúa Giê-su nói đến hai nguyên tắc chính yếu. Nguyên tắc thứ nhất giúp chúng ta hiểu rằng mục đích của đời sống là biết Đức Chúa Trời, yêu thương ngài và trung thành phụng sự ngài. Nguyên tắc này nên chi phối mọi quyết định của chúng ta (Châm ngôn 3:6). Những ai sống theo nguyên tắc này sẽ có được tình bạn với Đức Chúa Trời, hạnh phúc thật và sự sống vĩnh cửu.​—Đọc Ma-thi-ơ 22:36-38.

Nguyên tắc thứ hai giúp chúng ta sống hòa thuận với người khác (1 Cô-rinh-tô 13:4-7). Chúng ta áp dụng nguyên tắc này qua việc noi theo cách Đức Chúa Trời cư xử với con người.​—Đọc Ma-thi-ơ 7:12; 22:39, 40.

4. Nguyên tắc Kinh Thánh giúp ích thế nào cho chúng ta?

Nguyên tắc Kinh Thánh giúp gia đình gắn bó với nhau trong tình yêu thương (Cô-lô-se 3:12-14). Lời Đức Chúa Trời cũng bảo vệ gia đình qua một nguyên tắc khác: Hôn nhân là mối quan hệ lâu bền.​—Đọc Sáng thế 2:24.

Việc làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh đem lại cho chúng ta lợi ích về mặt vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hạn, nhiều người chủ muốn có những nhân viên sống theo nguyên tắc Kinh Thánh về tính lương thiện và cần mẫn (Châm ngôn 10:4, 26; Hê-bơ-rơ 13:18). Lời Đức Chúa Trời cũng dạy chúng ta biết thỏa lòng với những điều cơ bản trong đời sống và đặt tình bạn với Đức Chúa Trời lên trên của cải vật chất.​—Đọc Ma-thi-ơ 6:24, 25, 33; 1 Ti-mô-thê 6:8-10.

Việc áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh bảo vệ sức khỏe của chúng ta (Châm ngôn 14:30; 22:24, 25). Chẳng hạn, nếu làm theo điều luật là cấm say sưa, chúng ta sẽ tránh được tai nạn và bệnh hiểm nghèo (Châm ngôn 23:20). Đức Giê-hô-va cho phép chúng ta uống rượu nhưng phải có chừng mực (Thi thiên 104:15; 1 Cô-rinh-tô 6:10). Các nguyên tắc đạo đức cũng hữu ích vì giúp chúng ta kiểm soát cả hành vi lẫn lối suy nghĩ của mình (Thi thiên 119:97-100). Tuy nhiên, tín đồ chân chính giữ các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn để tôn vinh ngài.​—Đọc Ma-thi-ơ 5:14-16.