1. Tin mừng gì từ Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời muốn nhân loại sống hạnh phúc trên đất. Ngài tạo ra trái đất và muôn vật vì yêu thương nhân loại. Chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ hành động để dân trên khắp đất có một tương lai tươi sáng. Ngài sẽ giải thoát nhân loại khỏi mọi điều gây ra đau khổ.​—Đọc Giê-rê-mi 29:11.

Từ trước đến nay, chưa có chính phủ nào xóa bỏ được bạo lực, bệnh tật và sự chết. Nhưng có tin mừng là Nước của Đức Chúa Trời sắp cai trị khắp trái đất, thay thế sự cai trị của loài người. Dân cư của Nước ngài sẽ được bình an và có sức khỏe tốt.​—Đọc Ê-sai 25:8; 33:24; Đa-ni-ên 2:44.

2. Tại sao tin mừng rất cần thiết?

Sự đau khổ chỉ chấm dứt khi Đức Chúa Trời loại bỏ những người ác khỏi trái đất (Xô-phô-ni 2:3). Khi nào điều này sẽ xảy ra? Tình trạng nguy khốn mà con người đang đối mặt ngày nay, vốn đã được Lời Đức Chúa Trời báo trước, cho thấy ngài sắp ra tay hành động.​—Đọc 2 Ti-mô-thê 3:1-5.

3. Chúng ta nên làm gì?

Chúng ta nên tìm hiểu về Đức Chúa Trời qua Lời ngài, là Kinh Thánh. Kinh Thánh giống như một lá thư từ người cha yêu thương, giúp chúng ta biết cách để hưởng đời sống hạnh phúc ngay bây giờ và đời sống vĩnh cửu trên đất trong tương lai. Đành rằng một số người có lẽ không thích việc bạn tìm hiểu Kinh Thánh, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội có được tương lai tươi sáng.​—Đọc Châm ngôn 29:25; Khải huyền 14:6, 7.