Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 15

Một nhà tiên tri thời lưu đày được thấy trước tương lai

Một nhà tiên tri thời lưu đày được thấy trước tương lai

Ông Đa-ni-ên tiên tri về Nước Đức Chúa Trời và sự xuất hiện của Đấng Mê-si. Thành Ba-by-lôn bị sụp đổ

Một chàng trai trẻ có đức tin xuất sắc tên là Đa-ni-ên bị lưu đày sang Ba-by-lôn vào thời trước khi Giê-ru-sa-lem sụp đổ. Đa-ni-ên là người Do Thái, dân của nước Giu-đa bị chinh phục. Dù chàng và một số người đồng hương là dân lưu đày nhưng họ được sống phần nào tự do. Trong thời gian dài sống tại Ba-by-lôn, Đa-ni-ên được Đức Chúa Trời ban nhiều ân phước. Chẳng hạn, Đa-ni-ên được giải cứu khỏi hang sư tử và biết trước tương lai qua những sự hiện thấy *. Những lời tiên tri quan trọng nhất của Đa-ni-ên xoay quanh Đấng Mê-si và triều đại của ngài.

Đa-ni-ên được biết thời điểm Đấng Mê-si sẽ đến. Đa-ni-ên được biết trước thời điểm mà dân Đức Chúa Trời có thể chờ đón sự xuất hiện của “Đấng chịu xức dầu, tức là vua”: Đó là sau 69 tuần năm kể từ lệnh tu sửa và xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Một tuần lễ bình thường có bảy ngày, một tuần năm là bảy năm. Lệnh tu sửa đó được ban ra vào năm 455 TCN, rất lâu sau khi Đa-ni-ên qua đời. Thời kỳ 69 tuần năm bắt đầu từ năm đó, kéo dài 483 năm và kết thúc vào năm 29 CN. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ xem sự kiện nào xảy ra vào năm đó. Đa-ni-ên cũng biết trước rằng Đấng Mê-si sẽ bị “trừ đi”, tức là bị giết để chuộc tội cho nhân loại.—Đa-ni-ên 9:24-26.

Đấng Mê-si sẽ là vua trên trời. Trong sự hiện thấy kỳ diệu về một cảnh trên trời, Đa-ni-ên thấy Đấng Mê-si mà ông gọi là “một người giống như con người” đến trước ngôi của Đức Giê-hô-va. Đấng ấy được Đức Giê-hô-va ban cho “quyền-thế, vinh-hiển, và nước”. Nước ngài sẽ còn đến đời đời. Đa-ni-ên cũng hiểu chi tiết thú vị khác về Nước của Đấng Mê-si: Vua sẽ đồng trị vì với một nhóm người được gọi là “các thánh của Đấng Rất Cao”.—Đa-ni-ên 7:13, 14, 27.

Nước Đấng Mê-si sẽ tiêu diệt các chính phủ thế gian. Đức Chúa Trời ban cho Đa-ni-ên khả năng hiểu và giải thích giấc mơ đã làm vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa bối rối. Vị vua này mơ thấy một pho tượng khổng lồ có đầu bằng vàng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân bằng sắt pha trộn đất sét. Một hòn đá ra từ ngọn núi đập vào bàn chân yếu của pho tượng làm nó tan tành. Đa-ni-ên giải thích những phần của pho tượng biểu trưng cho các cường quốc thế giới sẽ tuần tự xuất hiện, bắt đầu với đế quốc Ba-by-lôn là đầu bằng vàng. Ông thấy trước rằng đến thời thế lực chính trị sau cùng tức là phần bàn chân của pho tượng, Nước Đức Chúa Trời sẽ hành động. Nước này sẽ tiêu diệt tất cả các chính phủ thế gian và trị vì đến đời đời.—Đa-ni-ên, chương 2.

Lúc tuổi đã cao, Đa-ni-ên chứng kiến sự sụp đổ của Ba-by-lôn. Thành này bị vua Si-ru chiếm như lời tiên tri báo trước. Không lâu sau, dân Do Thái được trả tự do. Điều này xảy ra đúng thời hạn như lời tiên tri, khi mãn 70 năm xứ sở bị hoang vu. Dưới sự lãnh đạo của các quan tổng trấn, thầy tế lễ và nhà tiên tri trung thành, cuối cùng dân Do Thái cũng xây cất lại thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, điều gì xảy ra cuối giai đoạn 483 năm?

—Dựa trên sách Đa-ni-ên.

^ đ. 4 Sự hiện thấy là cảnh tượng hiện ra cách phi thường trong trí một người.