Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 3

Trận Đại Hồng Thủy

Trận Đại Hồng Thủy

Đức Chúa Trời hủy diệt kẻ ác nhưng bảo toàn mạng sống cho Nô-ê và gia đình ông

Khi dân số trên đất gia tăng thì tội lỗi và sự gian ác cũng lan tràn nhanh chóng. Nhà tiên tri duy nhất, tên là Hê-nóc, cảnh báo rằng đến một ngày Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt hết những người ác. Nhưng tình trạng ấy không thay đổi mà thậm chí còn tồi tệ hơn. Một số thiên sứ phản nghịch Đức Chúa Trời và từ bỏ nhiệm vụ của mình ở trên trời. Vì sinh lòng tham muốn những người nữ trên đất nên họ hóa thành người và xuống thế gian. Hậu quả của mối quan hệ trái tự nhiên này là sinh ra những người con khổng lồ gọi là Nê-phi-lim, chuyên đi ức hiếp người khác. Vì thế, bạo lực và chết chóc càng gia tăng. Đức Chúa Trời rất buồn khi thấy con người giết hại lẫn nhau, và công trình sáng tạo của Ngài bị tàn phá.

Sau khi ông Hê-nóc qua đời, vẫn có một người tốt sống khác với những người gian ác xung quanh, đó là Nô-ê. Ông và gia đình luôn tranh đấu để làm điều thiện theo ý Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt kẻ ác qua một trận nước lụt toàn cầu, Ngài có ý định che chở Nô-ê và các loài vật. Vì thế, Ngài bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu khổng lồ hình chữ nhật. Nhờ đó, Nô-ê và gia đình ông cùng các loài vật sẽ được bảo toàn mạng sống. Nô-ê vâng lời Đức Chúa Trời. Ông phải mất hàng chục năm mới đóng xong chiếc tàu và trong thời gian đó, ông cũng là “thầy giảng đạo công-bình” (2 Phi-e-rơ 2:5). Ông cảnh báo người ta về trận Đại Hồng Thủy sắp đến, nhưng họ vẫn lờ đi. Rồi đến lúc Nô-ê đưa gia đình cùng các loài vật vào tàu và Đức Chúa Trời đóng cửa tàu lại. Sau đó, mưa bắt đầu đổ xuống.

Mưa đổ xuống như thác lũ trong 40 ngày và 40 đêm đến khi cả trái đất bị ngập chìm. Những kẻ ác không còn nữa. Nhiều tháng sau, khi nước đã rút, con tàu tấp trên một ngọn núi. Nô-ê và gia đình ông cùng các loài vật an toàn ra khỏi tàu, họ đã ở trong tàu trọn một năm. Với lòng biết ơn Nô-ê dâng lễ vật lên Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời hài lòng và đảm bảo với Nô-ê cùng gia đình ông rằng Ngài sẽ không bao giờ giáng nước lụt để hủy diệt thế gian một lần nữa. Đức Giê-hô-va đặt một cái cầu vồng trên mây, để làm dấu hiệu bảo đảm và nhắc nhở con người về lời hứa đầy an ủi đó.

Sau trận Đại Hồng Thủy, Đức Chúa Trời ban cho con người một số điều luật mới. Ngài cho phép họ ăn thịt các loài động vật, nhưng cấm ăn huyết. Đức Chúa Trời cũng phán dặn rằng con cháu của Nô-ê phải sống tản ra khắp nơi. Thế nhưng, một số người không vâng lời. Họ theo một lãnh đạo tên là Nim-rốt và tập trung lại một nơi để xây lên cái tháp lớn trong thành Ba-bên, sau này gọi là Ba-by-lôn. Họ làm thế nhằm chống lại mệnh lệnh sống tản ra khắp đất mà Đức Chúa Trời đã ban. Tuy nhiên, Ngài ngăn cản kế hoạch của những kẻ phản nghịch bằng cách làm cho họ nói nhiều thứ tiếng thay vì ngôn ngữ duy nhất ban đầu. Vì không thể hiểu được nhau nên họ phải bỏ dở công trình và tản đi nhiều nơi.

—Dựa trên Sáng-thế Ký chương 6 đến 11; Giu-đe 14, 15.