Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 2

Loài người làm mất địa đàng

Loài người làm mất địa đàng

Một thần linh phản nghịch đã dụ dỗ hai người đầu tiên chối bỏ quyền trị vì của Đức Chúa Trời. Từ đó trong thế gian mới có tội lỗi và sự chết

Rất lâu trước khi tạo ra con người, Đức Chúa Trời tạo dựng nhiều thần linh vô hình được gọi là thiên sứ. Một trong những thiên sứ ấy đã phản nghịch Ngài, kẻ đó sau này gọi là quỉ Sa-tan. Trong vườn Ê-đen, hắn rất xảo quyệt xúi giục Ê-va để bà ăn trái của cây duy nhất mà Đức Chúa Trời cấm.

Sa-tan đã dùng một con rắn để nói với Ê-va nhiều lời hàm ý rằng Đức Chúa Trời giấu Ê-va và chồng bà những điều tốt lành. Hắn bảo bà và chồng bà sẽ không chết nếu ăn trái cấm. Như vậy, Sa-tan đã vu cáo Đức Chúa Trời nói dối con cái Ngài trên đất. Kẻ lừa gạt đó biện luận nhằm làm bà nghĩ rằng việc không vâng lời Đức Chúa Trời là con đường đúng, mang lại sự hiểu biết đặc biệt và tự do. Nhưng thật ra đây là lời nói dối đầu tiên trên đất. Chủ ý của Sa-tan là thách thức quyền tối thượng hay quyền trị vì của Đức Chúa Trời. Hắn nêu lên vấn đề: Đức Chúa Trời có quyền trị vì hay không, và Ngài có trị vì một cách công minh, đem lại lợi ích cho mọi tạo vật không?

Ê-va đã tin lời nói dối của Sa-tan. Bà sinh lòng thèm muốn trái cấm và hái ăn, lại đưa cho chồng và ông cũng ăn nữa. Khi làm thế, họ phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Hành động tưởng chừng như đơn giản ấy thật ra là sự phản nghịch. Qua việc cố ý vi phạm mệnh lệnh Đức Chúa Trời, A-đam và Ê-va đã chối bỏ quyền trị vì của Đấng Tạo Hóa, Đấng ban cho họ mọi thứ ngay cả đời sống lý tưởng.

Dòng Dõi “sẽ giày-đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người”.—Sáng-thế Ký 3:15.

Đức Chúa Trời đã phán xét những kẻ phản nghịch. Đồng thời, Ngài hứa rằng một Dòng Dõi hay Đấng Giải Cứu sẽ xuất hiện và Đấng này sẽ tiêu diệt con rắn, tức là Sa-tan. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không thi hành ngay án phạt mà cho A-đam và Ê-va thời gian để sinh con vì Ngài thương xót con cháu sau này của họ. Con cháu của A-đam và Ê-va vẫn có lý do để hy vọng vì Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến sẽ sửa đổi mọi hậu quả tai hại từ cuộc phản nghịch trong vườn Ê-đen. Qua nhiều thế kỷ, Kinh Thánh được viết ra dần tiết lộ cách mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định về Đấng Cứu Thế, và Đấng đó là ai.

A-đam và Ê-va không được phép sống trong vườn Ê-đen nữa. Ở ngoài vườn, họ phải cày cấy cực nhọc, đổ mồ hôi mới có mà ăn. Rồi con đầu lòng của A-đam và Ê-va là Ca-in ra đời, sau đó họ còn có nhiều người con khác, cả trai lẫn gái, như A-bên và Sết là tổ tiên của Nô-ê.

—Dựa trên Sáng-thế Ký chương 3 đến 5; Khải-huyền 12:9.