Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 7

Đức Chúa Trời giải cứu con cháu Y-sơ-ra-ên

Đức Chúa Trời giải cứu con cháu Y-sơ-ra-ên

Đức Giê-hô-va giáng tai vạ trên xứ Ai Cập, Môi-se dẫn con cháu Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ đó. Ngài ban Luật Pháp cho họ qua Môi-se

Trong nhiều năm cư ngụ tại xứ Ai Cập, con cháu Y-sơ-ra-ên có đời sống sung túc và trở nên đông đảo. Nhưng rồi một vua hay Pha-ra-ôn khác lên ngôi, không biết đến công trạng của Giô-sép. Lo sợ vì dân Y-sơ-ra-ên ngày một đông đảo, vua tàn ác này bắt họ làm nô lệ và ra lệnh dìm tất cả các bé trai Y-sơ-ra-ên mới sinh dưới sông Ni-lơ. Một người mẹ can đảm che chở con mình và giấu con vào một cái thúng, đem đặt trong đám lau sậy. Con gái của Pha-ra-ôn tìm thấy đứa bé, đặt tên là Môi-se và đem về nuôi trong hoàng cung.

Khi 40 tuổi, Môi-se đứng ra bảo vệ một người nô lệ Y-sơ-ra-ên khỏi sự ức hiếp của đốc công người Ai Cập. Vì hành động đó, ông phải chạy trốn và trú ngụ ở một xứ xa xôi. Khi Môi-se 80 tuổi, Đức Giê-hô-va sai ông trở lại xứ Ai Cập ra mắt Pha-ra-ôn và yêu cầu vua hãy để dân của Ngài ra đi.

Pha-ra-ôn thẳng thừng từ chối nên Đức Chúa Trời lần lượt giáng mười tai vạ trên xứ Ai Cập. Mỗi lần, Môi-se ra mắt Pha-ra-ôn để cho ông cơ hội tránh tai vạ kế tiếp, nhưng ông vẫn tỏ ra ngang ngạnh, khinh rẻ Môi-se và cả Đấng mà Môi-se thờ là Đức Giê-hô-va. Đến tai vạ thứ mười, con đầu lòng của cả người lẫn loài vật đều bị giết. Chỉ có những gia đình vâng lời Đức Giê-hô-va, giết con cừu làm lễ và bôi máu nó lên khung cửa nhà thì mới được thoát nạn. Khi thi hành hình phạt, thiên sứ đã tha và vượt qua những nhà ấy. Từ đó hằng năm, dân Y-sơ-ra-ên tưởng niệm sự giải cứu kỳ diệu này qua một ngày lễ, gọi là Lễ Vượt Qua.

Sau khi chính con đầu lòng mình chết, Pha-ra-ôn ra lệnh cho Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi xứ. Ngay lập tức, hàng triệu người lên đường rời khỏi Ai Cập. Thế nhưng Pha-ra-ôn lại đổi ý, ông triệu tập nhiều binh lính và cỗ xe ngựa đuổi theo. Đến bờ Biển Đỏ, dân Y-sơ-ra-ên dường như không còn lối thoát. Nhưng Đức Giê-hô-va rẽ Biển Đỏ, tạo lối đi khô cạn dưới đáy biển cho dân băng qua giữa hai bức tường nước! Khi Pha-ra-ôn và quân lính xông tới, Đức Chúa Trời làm cho bức tường nước ập xuống nhấn chìm họ.

Một thời gian sau khi rời khỏi Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên cắm trại dưới chân núi Si-na-i. Tại đó, Đức Giê-hô-va lập một giao ước với họ. Thông qua Môi-se, Ngài ban những điều luật nhằm hướng dẫn và bảo vệ họ trong hầu hết mọi khía cạnh của đời sống. Nếu dân Y-sơ-ra-ên trung thành vâng phục quyền trị vì của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ở cùng họ, và các dân tộc khác sẽ nhờ họ mà được phước.

Đáng buồn thay, hầu hết dân Y-sơ-ra-ên tỏ ra thiếu lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài phạt cả thế hệ ấy phải sống lưu lạc trong đồng vắng suốt 40 năm. Sau thời gian đó, Môi-se giao quyền lãnh đạo cho một người ngay thẳng tên là Giô-suê. Lúc này, dân Y-sơ-ra-ên sắp sửa vào xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham.

—Dựa trên Xuất Ê-díp-tô Ký; Lê-vi Ký; Dân-số Ký; Phục-truyền Luật-lệ Ký; Thi-thiên 136:10-15; Công-vụ 7:17-36.