Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 19

Chúa Giê-su nói tiên tri liên quan đến toàn thế giới

Chúa Giê-su nói tiên tri liên quan đến toàn thế giới

Chúa Giê-su nêu ra điềm hầu nhận biết ngài hiện diện trong Nước Trời với tư cách là vua, và thời đại cũ sắp chấm dứt

Trên núi Ô-li-ve, trước cảnh nguy nga của Giê-ru-sa-lem và đền thờ, bốn sứ đồ hỏi thêm Chúa Giê-su về một số điều ngài đã dạy. Ngài vừa nói rằng đền thờ sẽ bị hủy diệt. Trước đó, ngài cũng nói đến kỳ cuối cùng của thời đại (Ma-thi-ơ 13:40, 49, NW). Vì vậy, các sứ đồ hỏi: “Có điềm gì chỉ về sự hiện diện của Chúa và kỳ cuối cùng của thời đại”?—Ma-thi-ơ 24:3, NW.

Trong câu trả lời, Chúa Giê-su cho biết những biến cố sẽ xảy ra trước khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt. Tuy nhiên, lời của ngài không chỉ ứng nghiệm vào thời đó mà sau này cũng được ứng nghiệm trên toàn cầu. Chúa Giê-su nêu ra những sự kiện và tình trạng thế giới hợp thành một điềm. Điềm đó sẽ giúp con người biết được Chúa Giê-su bắt đầu hiện diện với tư cách là vua trên trời. Nói cách khác, Đức Giê-hô-va đã phong Chúa Giê-su làm vua của Nước Đấng Mê-si được hứa từ lâu. Như vậy cũng có nghĩa là Nước Trời sắp chấm dứt sự gian ác và đem lại hòa bình cho nhân loại. Vì thế, điềm của Chúa Giê-su báo trước rằng thời đại cũ—tức là hệ thống xã hội, chính trị và tôn giáo hiện tại—sắp chấm dứt và thời đại mới sẽ bắt đầu.

Giải thích những sự kiện và tình trạng trên đất trong thời kỳ ngài hiện diện với tư cách là vua trên trời, Chúa Giê-su nói sẽ có chiến tranh giữa các nước, khan hiếm lương thực, động đất lớn và bệnh dịch. Tình trạng phạm pháp cũng sẽ gia tăng. Đồng thời, môn đồ chân chính của Chúa Giê-su sẽ rao truyền tin mừng về Nước Trời trên khắp đất. Mọi việc sẽ đi đến cao trào là “hoạn-nạn lớn” chưa từng có trước đó.—Ma-thi-ơ 24:21.

Làm sao môn đồ của Chúa Giê-su biết khi nào hoạn nạn lớn đến? Chúa Giê-su nói: “Hãy nghe lời ví-dụ về cây vả” (Ma-thi-ơ 24:32). Cây vả ra lá báo hiệu mùa hè gần đến. Tương tự, khi tất cả các biến cố mà Chúa Giê-su báo trước đều xảy ra cùng một thời kỳ, đó là dấu hiệu cho thấy thời đại cũ sắp chấm dứt. Tuy nhiên, ngoài Đức Chúa Trời, không ai biết chính xác ngày và giờ hoạn nạn lớn xảy ra. Vì thế, Chúa Giê-su khuyên các môn đồ: “Hãy... tỉnh-thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào”.—Mác 13:33.

—Dựa trên Ma-thi-ơ chương 24 và 25; Mác chương 13; Lu-ca chương 21.

^ đ. 14 Muốn biết thêm về lời tiên tri của Chúa Giê-su, xin xem chương 9 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.