Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Theo bạn, đó là...

 • một trạng thái ở trong lòng chúng ta?

 • một khái niệm trừu tượng?

 • một chính phủ trên trời?

 KINH THÁNH NÓI GÌ?

“Đức Chúa Trời sẽ lập nên một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt”.—Đa-ni-ên 2:44, Bản dịch Thế Giới Mới.

“Một con trai đã được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ ở trên vai người”.—Ê-sai 9:6.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ VỚI BẠN?

 • Chính phủ công bằng này mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân bạn.—Ê-sai 48:17, 18.

 • Trong thế giới mới sắp đến, bạn sẽ có sức khỏe hoàn hảo và hưởng đời sống hạnh phúc.—Khải huyền 21:3, 4.

 CHÚNG TA CÓ THỂ TIN KINH THÁNH KHÔNG?

Có, ít nhất vì hai lý do:

 • Chúa Giê-su cho thấy những gì Nước Đức Chúa Trời sẽ thực hiện. Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu xin cho Nước Đức Chúa Trời được đến và ý định của Đức Chúa Trời được thực hiện ở trên đất (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Chúa Giê-su cho thấy lời cầu nguyện ấy sẽ thành hiện thực như thế nào.

  Khi còn sống trên đất, Chúa Giê-su cung cấp thức ăn cho người đói, chữa lành bệnh tật và làm người chết sống lại! (Ma-thi-ơ 15:29-38; Giăng 11:38-44). Là Vua tương lai của Nước Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su cho thấy trước những gì Nước này sẽ thực hiện cho thần dân.—Khải huyền 11:15.

 • Tình hình thế giới chứng minh Nước Đức Chúa Trời sắp cai trị. Chúa Giê-su tiên tri là trước khi Nước Trời đem lại hòa bình cho trái đất, thế giới sẽ đầy dẫy chiến tranh, đói kém và động đất.—Ma-thi-ơ 24:3, 7.

  Chúng ta đang chứng kiến những tình trạng này diễn ra. Vì vậy, chúng ta có lý do để tin chắc rằng Nước Đức Chúa Trời sẽ sớm chấm dứt mọi vấn đề.

 HÃY THỬ NGHĨ

Đời sống sẽ ra sao dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh giải đáp nơi THI-THIÊN 37:29 và Ê-SAI 65:21-23.