Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Thân gửi các anh chị yêu mến Đức Giê-hô-va,

Đó là năm 1971. Những người tham dự Hội nghị Địa hạt “Danh Đức Chúa Trời” vào năm ấy đã rất hào hứng khi nhận được một số ấn phẩm mới. Những ấn phẩm này được xem là “vượt quá sức tưởng tượng của mọi người”. Một anh nhận xét về một trong những ấn phẩm mới được ra mắt ấy: “Chưa từng có sách nào cho biết về những điều sắp xảy ra một cách sống động đến thế!”. Anh đang nói đến ấn phẩm nào? Đó là sách “Các nước sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va”—Như thế nào? (“The Nations Shall Know That I Am Jehovah”—How?). Nhưng tại sao sách này lại tạo nên sự hào hứng như thế? Vì nó chứa đựng những sự giải thích được cập nhật về các lời tiên tri trong sách Ê-xê-chi-ên, là những lời tiên tri ảnh hưởng đến tương lai của cả nhân loại.

Nhiều năm kể từ khi sách ‘Biết Đức Giê-hô-va’ (‘Know Jehovah’) ra mắt, dân của Đức Chúa Trời đã gia tăng nhanh chóng, từ khoảng 1,5 triệu lên đến hơn 8 triệu người (Ê-sai 60:22). Hơn 900 ngôn ngữ được dùng trong vòng dân Đức Giê-hô-va thời nay (Xa 8:23). Nhiều người trong số họ chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu một sách giải thích chi tiết những lời tiên tri mà Ê-xê-chi-ên được soi dẫn để ghi lại.

Hơn nữa, vào những thập niên kể từ năm 1971, sự hiểu biết của chúng ta về nhiều sự thật trong Kinh Thánh đã gia tăng đáng kể vì ánh sáng càng sáng thêm (Châm 4:18). Vào năm 1985, chúng ta bắt đầu hiểu rõ việc “chiên khác” được tuyên bố là công chính với tư cách là bạn của Đức Chúa Trời (Giăng 10:16; Rô 5:18; Gia 2:23). Vào năm 1995, lần đầu tiên chúng ta hiểu rằng phán quyết cuối cùng về ai là “chiên” và ai là “dê” sẽ diễn ra trong “hoạn nạn lớn” sắp đến (Mat 24:21; 25:31, 32). Tất cả những sự điều chỉnh này ảnh hưởng đến sự hiểu biết của chúng ta về sách Ê-xê-chi-ên.

“Hỡi con người, hãy nhìn thật kỹ, nghe thật rõ và để tâm vào mọi điều tôi sắp cho ông thấy, vì đó là lý do ông được đem đến đây”.—Ê-XÊ-CHI-ÊN 40:4

Trong những năm gần đây, ánh sáng tiếp tục sáng thêm. Hãy nghĩ đến các bài học được rút ra từ những minh họa của Chúa Giê-su. Nhờ sự hiểu biết được điều chỉnh, chúng ta hiểu rõ và khắc ghi nhiều bài học ấy vào tâm trí. Một số minh họa của Chúa Giê-su cho biết về các sự kiện sẽ diễn ra trong hoạn nạn lớn sắp đến. Tương tự, sự hiểu biết của chúng ta về một số lời tiên tri trong sách Ê-xê-chi-ên đã được điều chỉnh, trong đó có lời tiên tri về Gót ở xứ Ma-gót (chương 3839), công việc của người nam đeo hộp mực của thư ký (chương 9), đồng bằng đầy xương khô và hai thanh gỗ hợp thành một (chương 37). Tất cả những sự điều chỉnh này cập nhật sự giải thích từ nhiều năm trước trong sách ‘Biết Đức Giê-hô-va’.

Không ngạc nhiên gì khi nhiều người trong vòng dân của Đức Giê-hô-va thắc mắc: “Khi nào chúng ta sẽ có một sách cung cấp sự giải thích được cập nhật về các lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên?”. Sách Sự thờ phượng thanh sạch dành cho Đức Giê-hô-va được khôi phục! chính là ấn phẩm cung cấp sự giải thích ấy. Khi đọc hết 22 chương và suy ngẫm về những hình sống động trong đó, anh chị sẽ ngạc nhiên trước sự nghiên cứu cẩn thận trong quá trình biên soạn ấn phẩm này. Chúng tôi đã suy ngẫm và cầu nguyện tha thiết để hiểu rõ tại sao Đức Giê-hô-va ban sách Ê-xê-chi-ên, là một sách thú vị trong Kinh Thánh. Những câu hỏi sau đây đã được xem xét một cách cẩn thận: Sách Ê-xê-chi-ên chứa đựng các bài học nào cho những người sống vào thời ông và cho chúng ta thời nay? Các lời tiên tri nào nói về những biến cố trong tương lai? Chúng ta có nên tìm ý nghĩa tượng trưng trong các lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên  không? Lời giải đáp cho các câu hỏi đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn bao giờ hết về sách Ê-xê-chi-ên, là sách được quý trọng từ xưa đến nay.

Khi đọc sách Ê-xê-chi-ên từ đầu đến cuối, anh chị không khỏi kinh ngạc trước phần trên trời của tổ chức Đức Giê-hô-va. Hẳn anh chị cũng thán phục trước các tiêu chuẩn cao của Đức Giê-hô-va. Ngài đã thiết lập các tiêu chuẩn ấy cho cả những tạo vật ở trên trời lẫn dưới đất muốn thờ phượng ngài theo cách ngài chấp nhận. Sách Sự thờ phượng thanh sạch sẽ giúp anh chị gia tăng lòng biết ơn đối với những điều Đức Giê-hô-va đã làm cho dân ngài và những điều mà ngài sẽ làm cho dân ấy trong tương lai gần. Anh chị sẽ thấy sách này nhiều lần nhấn mạnh hai chủ đề. Thứ nhất, để làm hài lòng Đức Giê-hô-va, chúng ta phải biết và công nhận ngài là Đấng Cai Trị Hoàn Vũ. Thứ hai, chúng ta phải thờ phượng Đức Giê-hô-va theo cách ngài chấp nhận qua việc sống phù hợp với các tiêu chuẩn cao của ngài.

Chúng tôi tha thiết mong rằng ấn phẩm này sẽ củng cố quyết tâm của anh chị trong việc thờ phượng Đức Giê-hô-va theo cách tôn vinh danh thánh vĩ đại của ngài. Hy vọng rằng ấn phẩm này cũng khích lệ anh chị để tiếp tục trông đợi thời điểm mà tất cả các nước sẽ phải biết ngài là Đức Giê-hô-va.—Ê-xê 36:23; 38:23.

Mong sao Đức Giê-hô-va, Cha yêu thương của chúng ta, ban phước dồi dào cho nỗ lực của anh chị trong việc hiểu rõ sách mà ngài đã soi dẫn nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên viết.

Thân ái,

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va