Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN BA

‘Ta sẽ thâu các ngươi về’—Lời hứa về sự thờ phượng thanh sạch được khôi phục

‘Ta sẽ thâu các ngươi về’—Lời hứa về sự thờ phượng thanh sạch được khôi phục

Ê-XÊ-CHI-ÊN 20:41

TRỌNG TÂM CỦA PHẦN BA: Sự khôi phục được tiết lộ trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên

Dân Y-sơ-ra-ên bị tan nát vì sự hợp nhất của dân này bị phá vỡ bởi sự bội đạo. Dân này phải gánh chịu hậu quả của các hành động mình vì đã làm ô uế sự thờ phượng thanh sạch và bôi nhọ danh Đức Chúa Trời. Khi dân chúng cảm thấy tuyệt vọng, Đức Giê-hô-va đã thúc đẩy Ê-xê-chi-ên nói một loạt các lời tiên tri đem lại hy vọng. Qua việc dùng các từ gợi hình và khải tượng đáng kinh ngạc, Đức Giê-hô-va không chỉ khích lệ dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày mà còn khích lệ tất cả những ai mong muốn thấy sự thờ phượng thanh sạch được khôi phục.

TRONG PHẦN NÀY

CHƯƠNG 8

“Ta sẽ dấy lên một người chăn”

Đức Chúa Trời soi dẫn Ê-xê-chi-ên ghi lại lời tiên tri về Đấng Mê-si, là Đấng Cai Trị và Đấng Chăn Chiên trong tương lai. Đấng này sẽ khôi phục vĩnh viễn sự thờ phượng thanh sạch.

CHƯƠNG 9

“Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng hợp nhất”

Những lời tiên tri dành cho người Do Thái trung thành bị lưu đày ở Ba-by-lôn có ý nghĩa cho chúng ta không?

CHƯƠNG 10

“Các ngươi sẽ sống lại”

Ê-xê-chi-ên thấy một khải tượng về đồng bằng đầy xương khô được sống lại. Khải tượng này có nghĩa gì?

CHƯƠNG 11

“Ta đã lập con làm người canh”

Vai trò và trách nhiệm của người canh là gì? Người ấy công bố lời cảnh báo nào?

CHƯƠNG 12

“Ta sẽ làm cho họ trở thành một nước”

Đức Giê-hô-va hứa sẽ hợp nhất dân ngài.

CHƯƠNG 13

“Hãy miêu tả đền thờ”

Đền thờ mà Ê-⁠xê-chi-ên thấy trong khải tượng có ý nghĩa gì?

CHƯƠNG 14

“Đây là luật của đền”

Rất có thể người Do Thái bị lưu đày rút ra bài học thực tế nào từ khải tượng của Ê-⁠xê-chi-ên về đền thờ? Khải tượng này có ý nghĩa gì với chúng ta thời nay?