Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 10B

“Các xương khô” và “hai nhân chứng”—Có mối liên hệ nào?

“Các xương khô” và “hai nhân chứng”—Có mối liên hệ nào?
XEM

Năm 1919 chứng kiến sự ứng nghiệm của hai lời tiên tri có liên quan với nhau: một lời tiên tri nói về “các xương khô” và lời tiên tri kia nói về “hai nhân chứng”. Khải tượng về “các xương khô” báo trước một thời kỳ dài (thật ra kéo dài nhiều thế kỷ) kết thúc với ‘sự sống lại’ của một nhóm lớn thuộc dân Đức Chúa Trời (Ê-xê 37:2-4; Khải 11:1-3, 7-13). Lời tiên tri về “hai nhân chứng” miêu tả một thời kỳ ngắn (được ứng nghiệm từ cuối năm 1914 đến đầu năm 1919) kết thúc với ‘sự sống lại’ của một nhóm nhỏ các tôi tớ của Đức Chúa Trời. Cả hai lời tiên tri này đều miêu tả sự sống lại theo nghĩa bóng, và đều được ứng nghiệm trong thời hiện đại vào năm 1919 khi Đức Giê-hô-va khiến các tôi tớ được xức dầu của ngài “đứng dậy”, thoát khỏi sự giam cầm của Ba-by-lôn Lớn và được thu nhóm vào hội thánh được khôi phục.—Ê-xê 37:10.

Tuy nhiên, hãy lưu ý là sự ứng nghiệm của hai lời tiên tri này khác nhau ở một điểm quan trọng. Lời tiên tri về “các xương khô” báo trước ‘sự sống lại’ của tất cả những người được xức dầu còn sót lại. Nhưng lời tiên tri về “hai nhân chứng” báo trước ‘sự sống lại’ của một số người được xức dầu còn sót lại. Họ là những người dẫn đầu tổ chức và được bổ nhiệm làm “đầy tớ trung tín và khôn ngoan”.—Mat 24:45; Khải 11:6. *

“Đồng bằng... đầy ắp xương cốt”—Ê-xê 37:1

 1. SAU NĂM 100 CN

  Kể từ thế kỷ thứ hai CN, “đồng bằng” chất đầy “xương cốt” khi hội thánh gồm các tín đồ được xức dầu bị giết theo nghĩa bóng

 2. ĐẦU NĂM 1919

  Năm 1919: “Các xương khô” sống lại khi Đức Giê-hô-va đưa tất cả những người được xức dầu ra khỏi Ba-by-lôn Lớn và thu nhóm họ vào hội thánh được khôi phục

“Hai nhân chứng”—Khải 11:3

 1. CUỐI NĂM 1914

  “mặc vải thô” đi rao giảng

  Năm 1914: “Hai nhân chứng” đã “mặc vải thô” đi rao giảng trong ba năm rưỡi. Vào cuối thời kỳ đó, họ bị giết theo nghĩa bóng

 2. cái chết theo nghĩa bóng

 3. ĐẦU NĂM 1919

  Năm 1919: “Hai nhân chứng” sống lại khi một nhóm nhỏ các anh được xức dầu, là những anh dẫn đầu tổ chức, được bổ nhiệm làm “đầy tớ trung tín và khôn ngoan”

^ đ. 4 Xin xem “Độc giả thắc mắc” trong Tháp Canh tháng 3 năm 2016.