Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 22A

Đối mặt với thử thách cuối cùng

Đối mặt với thử thách cuối cùng
XEM
  • Nhân loại được trở lại tình trạng hoàn hảo—1 CÔ 15:26

  • Chúa Giê-su giao lại Nước Trời cho Đức Giê-hô-va—1 CÔ 15:24

  • Sa-tan được thả khỏi vực sâu; những kẻ phản  nghịch cùng hắn thực hiện cuộc tấn công cuối cùng—KHẢI 20:3, 7, 8

  •  Tất cả những kẻ phản nghịch bị hủy diệt—KHẢI 20:9, 10, 15

  • Sống đời đời trong sự bình an và hợp nhất—RÔ 8:19-21