Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 11A

Một số người canh gương mẫu

Một số người canh gương mẫu
XEM

Dù bị chống đối nhưng những người canh này vẫn trung thành và công bố cả lời cảnh báo lẫn tin mừng.

THỜI Y-SƠ-RA-ÊN XƯA

  • Ê-sai 778–kh. 732 TCN

  • Giê-rê-mi 647-580 TCN

  • Ê-xê-chi-ên 613–kh. 591 TCN

THẾ KỶ THỨ NHẤT

  • Giăng Báp-tít 29-32 CN

  • Chúa Giê-su 29-33 CN

  • Phao-lô kh. 34–kh. 65 CN

THỜI HIỆN ĐẠI

  • Anh Russell và cộng sự kh. 1879-1919

  • Đầy tớ trung tín từ năm 1919 đến nay