Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 9E

“Kỳ khôi phục mọi sự”

“Kỳ khôi phục mọi sự”
XEM

CÔNG VỤ 3:21

Khi đề cập đến “kỳ khôi phục mọi sự”, sứ đồ Phi-e-rơ đang tiên tri về một khoảng thời gian tuyệt diệu. Khoảng thời gian này bắt đầu với việc Đấng Ki-tô lên ngôi Vua và kéo dài đến cuối Triều Đại Một Ngàn Năm.

 1. 1914​—Chúa Giê-su Ki-tô lên ngôi Vua ở trên trời. Sự khôi phục về mặt thiêng liêng của dân Đức Chúa Trời bắt đầu vào năm 1919

  Những ngày sau cùng

 2. HA-MA-GHÊ-ĐÔN​—Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Ki-tô bắt đầu, và lúc đó, “kỳ khôi phục mọi sự” cũng sẽ bao gồm ân phước về thể chất cho những người trung thành trên đất

  Triều Đại Một Ngàn Năm

 3. MỘT NGÀN NĂM KẾT THÚC​—Chúa Giê-su hoàn tất mọi việc khôi phục và giao Nước cho Cha ngài

  Địa đàng vĩnh cửu

SỰ CAI TRỊ CỦA CHÚA GIÊ-SU SẼ KHÔI PHỤC...

 • sự vinh hiển của danh Đức Chúa Trời

 • sức khỏe cho người bệnh

 • tuổi trẻ cho người già

 • sự sống cho người chết

 • sự hoàn hảo cho người trung thành

 • địa đàng trên đất