Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 16A

Giê-ru-sa-lem xưa có tượng trưng cho khối Ki-tô giáo không?

Giê-ru-sa-lem xưa có tượng trưng cho khối Ki-tô giáo không?

Trước đây, ấn phẩm của chúng ta nói rằng Giê-ru-sa-lem bội đạo tượng trưng cho khối Ki-tô giáo. Tình trạng ở Giê-ru-sa-lem bất trung, trong đó có việc thờ thần tượng và sự bại hoại lan tràn, chắc hẳn nhắc chúng ta nhớ đến điều đang diễn ra trong khối Ki-tô giáo. Nhưng trong những năm gần đây, các ấn phẩm của chúng ta, kể cả ấn phẩm này, không gán ý nghĩa tượng trưng cho một lời tiên tri, trừ khi có cơ sở rõ ràng dựa trên Kinh Thánh. Vậy có cơ sở vững chắc dựa trên Kinh Thánh để nói rằng Giê-ru-sa-lem xưa tượng trưng cho khối Ki-tô giáo không? Không.

Hãy xem xét những điều sau đây: Có một thời, Giê-ru-sa-lem là trung tâm của sự thờ phượng thanh sạch. Sau này, cư dân của thành đã bội đạo. Ngược lại, khối Ki-tô giáo chưa bao giờ thực hành sự thờ phượng thanh sạch. Ngay từ khi hình thành vào thế kỷ thứ tư CN, khối Ki-tô giáo luôn dạy các giáo lý sai lầm.

Hơn nữa, sau khi người Ba-by-lôn hủy diệt Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-hô-va khôi phục ân huệ của ngài dành cho thành này và Giê-ru-sa-lem lại trở thành trung tâm của sự thờ phượng thật. Trái lại, khối Ki-tô giáo chưa bao giờ nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời. Sau khi bị hủy diệt trong hoạn nạn lớn, khối đạo này sẽ không bao giờ được hồi sinh.

Với những lý do trên, chúng ta có thể đưa ra kết luận nào? Khi xem xét các lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm trên Giê-ru-sa-lem bất trung, có lẽ chúng ta nói: “Điểm này giống như điều đang xảy ra với khối Ki-tô giáo”. Nhưng dường như không có cơ sở dựa trên Kinh Thánh để nói rằng Giê-ru-sa-lem xưa tượng trưng cho khối Ki-tô giáo.