Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 9C

Đức Giê-hô-va giữ lời hứa​—Vào thời hiện đại

Đức Giê-hô-va giữ lời hứa​—Vào thời hiện đại
  • 1. Sự thờ phượng thanh sạch không có thần tượng

  • 2. Nạn đói về thiêng liêng chấm dứt

  •  3. Vật tế lễ là lời ngợi khen được dâng

  • 4. Những người nam trung thành để dẫn đầu

  • 5. Sự thờ phượng hợp nhất trên toàn cầu