Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 2B

Ê-⁠xê-chi-ên​—Cuộc đời và thời đại

Ê-⁠xê-chi-ên​—Cuộc đời và thời đại
XEM

Tên của Ê-xê-chi-ên nghĩa là “Đức Chúa Trời làm vững mạnh”. Dù những lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên chứa đựng nhiều lời cảnh báo, nhưng thông điệp tổng quát của những lời tiên tri ấy phù hợp với ý nghĩa của tên ông. Thông điệp ấy củng cố đức tin của những người muốn dâng cho Đức Chúa Trời sự thờ phượng thanh sạch.

NHỮNG NHÀ TIÊN TRI SỐNG CÙNG THỜI

 • GIÊ-RÊ-MI

  xuất thân từ gia đình thầy tế lễ, chủ yếu phụng sự ở Giê-ru-sa-lem (647-580 TCN)

 • HUN-ĐA

  phụng sự vào thời điểm sách Luật pháp được tìm thấy tại đền thờ vào khoảng năm 642 TCN

 • ĐA-NI-ÊN

  thuộc chi phái hoàng tộc Giu-đa và bị bắt sang Ba-by-lôn vào năm 617 TCN

 • HA-BA-CÚC

  rất có thể phụng sự ở Giu-đa vào đầu triều đại Giê-hô-gia-kim

 • ÁP-ĐIA

  tiên tri nghịch lại Ê-đôm, rất có thể vào thời điểm Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt

KHI NÀO HỌ NÓI TIÊN TRI? (CÁC NĂM ĐỀU LÀ TCN)

 NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI Ê-XÊ-CHI-ÊN (CÁC NĂM ĐỀU LÀ TCN)

 1. kh. 643: Được sinh ra

 2. 617: Bị bắt sang Ba-by-lôn

 3. 613: Bắt đầu nói tiên tri, thấy khải tượng về Đức Giê-hô-va

 4. 612: Thấy khải tượng về sự bội đạo xảy ra tại đền thờ

 5. 611: Bắt đầu lên án Giê-ru-sa-lem

 6. 609: Vợ chết và Giê-ru-sa-lem bắt đầu bị vây hãm lần cuối

 7. 607: Được tin xác nhận là Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt

 8. 593: Thấy khải tượng về đền thờ

 9. 591: Báo trước về việc Nê-bu-cát-nết-xa xâm lược Ai Cập; hoàn tất sách

CÁC VUA CỦA GIU-ĐA VÀ BA-BY-LÔN

 1. 659-629: Giô-si-a đẩy mạnh sự thờ phượng thanh sạch nhưng bị tử trận khi chiến đấu với Pha-ra-ôn Nê-cô

 2. 628: Vua gian ác Giê-hô-a-cha trị vì trong ba tháng và bị Pha-ra-ôn Nê-cô bắt giữ

 3. 628-618: Giê-hô-gia-kim là vua gian ác và trở thành vua chư hầu của Pha-ra-ôn Nê-cô

 4. 625: Nê-bu-cát-nết-xa đánh bại quân Ai Cập

 5. 620: Nê-bu-cát-nết-xa xâm lược Giu-đa lần thứ nhất và bắt Giê-hô-gia-kim làm vua chư hầu ở Giê-ru-sa-lem

 6. 618: Giê-hô-gia-kim nổi dậy chống lại Nê-bu-cát-nết-xa, nhưng rất có thể ông bị mất mạng khi Ba-by-lôn xâm lược Đất Hứa lần thứ hai

 7. 617: Giê-hô-gia-kin, cũng được biết đến là Giê-cô-nia, là vua gian ác trị vì trong ba tháng trước khi đầu hàng Nê-bu-cát-nết-xa

 8. 617-607: Xê-đê-kia, một vua gian ác và nhu nhược, bị bắt làm vua chư hầu của Nê-bu-cát-nết-xa

 9. 609: Xê-đê-kia nổi dậy chống lại Nê-bu-cát-nết-xa, Nê-bu-cát-nết-xa xâm lược Giu-đa lần thứ ba

 10. 607: Nê-bu-cát-nết-xa phá hủy Giê-ru-sa-lem, bắt giữ Xê-đê-kia, làm cho ông bị mù và bắt ông sang Ba-by-lôn