Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 18A

Đức Giê-hô-va cảnh báo về trận chiến lớn sắp đến

Đức Giê-hô-va cảnh báo về trận chiến lớn sắp đến

Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời tiên tri cảnh báo về một trận chiến quyết định mà tại đó Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt những ai chống lại ngài và dân ngài. Dưới đây là một số lời tiên tri về trận chiến đó. Hãy lưu ý điểm tương đồng giữa những lời cảnh báo này và chú ý rằng Đức Giê-hô-va đảm bảo là tất cả nhân loại có cơ hội nghe và hành động theo.

THỜI Y-SƠ-RA-ÊN XƯA

Ê-XÊ-CHI-ÊN: “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ gọi gươm đến đánh Gót trên hết thảy núi ta’”.​—Ê-xê 38:18-23.

GIÊ-RÊ-MI: “Chính [Đức Giê-hô-va] sẽ tuyên án toàn thể loài người. Còn những kẻ ác gian, ngài phó cho gươm đao”.—Giê 25:31-33.

ĐA-NI-ÊN: “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc... Vương quốc ấy sẽ nghiền nát và chấm dứt mọi vương quốc kia”.—Đa 2:44.

 THẾ KỶ THỨ NHẤT CN

CHÚA GIÊ-SU: “Sẽ có hoạn nạn lớn chưa từng có kể từ khi có loài người cho tới nay”.—Mat 24:21, 22.

PHAO-LÔ: “Chúa Giê-su... với các thiên sứ hùng mạnh của ngài... báo thù những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời”.—2 Tê 1:6-9.

PHI-E-RƠ: “Ngày của Đức Giê-hô-va sẽ đến như kẻ trộm,... đất và mọi công trình trên nó sẽ bị phơi bày”.—2 Phi 3:10.

GIĂNG: “Từ miệng [Chúa Giê-su] thò ra một thanh gươm sắc và dài để đánh các nước”.—Khải 19:11-18.

THỜI HIỆN ĐẠI

Kinh Thánh là cuốn sách được dịch và phân phát rộng rãi nhất trong mọi thời đại

CÁC TÔI TỚ CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA THỜI NAY...

  • Phân phát hàng tỉ ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh trong hàng trăm ngôn ngữ

  • Dành hàng trăm triệu giờ mỗi năm cho công việc rao giảng