Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KHUNG THÔNG TIN 6A

“Hãy cạo râu và tóc con”

“Hãy cạo râu và tóc con”
XEM

Ê-xê-chi-ên diễn những điều sẽ sớm xảy ra ở Giê-ru-sa-lem

 • “Cạo”

  Dân Do Thái sẽ bị tấn công và tiêu diệt

 • “Cân” và “chia”

  Án phạt sẽ được thi hành một cách thận trọng và thấu đáo

 • “Đốt”

  Một số người sẽ chết trong thành

 • “Chém”

  Một số người sẽ bị giết ở ngoài thành

 • “Rải”

  Một số người sẽ chạy thoát nhưng không được bình an

 • “Bọc”

  Một số người bị lưu đày sẽ trở về Giê-ru-sa-lem, và sự thờ phượng thanh sạch được bảo toàn