Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Gửi những người yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Lời ngài là Kinh Thánh:

Chúa Giê-su phán: “Anh em sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát anh em” (Giăng 8:32). Hãy nhớ lại cảm xúc của bạn khi lần đầu tìm thấy chân lý trong Kinh Thánh. Thật hào hứng khi biết rằng trong một thế gian đầy dẫy sự gian trá, chúng ta có thể tìm thấy được chân lý!​—2 Ti-mô-thê 3:1.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết về chân lý. Và vì yêu thương người khác nên chúng ta muốn chia sẻ với họ về chân lý. Tuy nhiên, việc phụng sự Đức Chúa Trời bao hàm nhiều hơn thế. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để sống phù hợp với phẩm cách của tín đồ đạo Đấng Ki-tô vì chúng ta tôn trọng sâu xa các nguyên tắc của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-su cho biết một cách quan trọng để chúng ta chứng tỏ mình yêu thương Đức Chúa Trời, ngài nói: “Nếu anh em giữ các điều răn của tôi, anh em sẽ luôn ở trong tình yêu thương của tôi, như tôi đã giữ các điều răn của Cha và luôn ở trong tình yêu thương của ngài”.—Giăng 15:10.

Chúa Giê-su thật lòng yêu thương Cha, ngài luôn làm mọi điều theo ý muốn của Cha. Nếu chúng ta noi gương Chúa Giê-su trong đời sống, Đức Giê-hô-va sẽ yêu thương chúng ta và chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc. Đúng như Chúa Giê-su nói: “Anh em biết những điều đó, hạnh phúc cho anh em nếu làm theo”.—Giăng 13:17.

Chúng tôi mong rằng ấn phẩm này sẽ giúp bạn biết cách sống theo chân lý trong Kinh Thánh và trở thành bạn Đức Chúa Trời. Chúng tôi nguyện cầu là bạn sẽ ngày càng yêu thương Đức Chúa Trời và luôn ở trong “tình yêu thương của Đức Chúa Trời... với triển vọng nhận sự sống vĩnh cửu”.—Giu-đe 21.

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va