Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 6

Làm sao để chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan?

Làm sao để chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan?

“Hãy làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.​—1 CÔ-RINH-TÔ 10:31.

1, 2. Tại sao chúng ta phải cẩn thận khi chọn hình thức giải trí?

Hãy hình dung bạn sắp ăn một trái cây nhưng nhận ra một phần của nó bị hư. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ ăn hết trái cây đó, kể cả phần bị hư, hoặc không ăn miếng nào và vứt đi? Hay bạn sẽ cắt bỏ phần bị hư và ăn phần còn lại?

2 Theo một cách nào đó, giải trí cũng tương tự như trái cây ấy. Một số loại giải trí cũng thú vị nhưng nhiều loại thì đồi bại, có nội dung vô luân, bạo lực và ma quái. Vậy khi chọn hình thức giải trí, bạn có nghĩ: “Mình có quyền chọn bất cứ hình thức giải trí nào mình muốn”?  Hay bạn nghĩ: “Mọi loại giải trí đều có hại”? Hay bạn sẽ cẩn thận để chọn hình thức giải trí lành mạnh và tránh những loại giải trí có hại?

3. Chúng ta nên suy nghĩ về điều gì khi chọn hình thức giải trí?

3 Ai trong chúng ta cũng cần giải trí, và chúng ta muốn lựa chọn cách khôn ngoan. Hãy tự hỏi: “Hình thức giải trí mà mình chọn ảnh hưởng thế nào đến sự thờ phượng của mình dành cho Đức Giê-hô-va?”.

“HÃY LÀM MỌI VIỆC VÌ SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI”

4. Một nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp chúng ta lựa chọn hình thức giải trí là gì?

4 Khi dâng mình cho Đức Giê-hô-va, chúng ta hứa với ngài là sẽ dùng đời sống để phụng sự ngài. (Đọc Truyền đạo 5:4). Chúng ta hứa sẽ “làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Điều này có nghĩa là chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Trời ngay cả trong những lúc nghỉ ngơi thư giãn hay giải trí, chứ không chỉ khi đi nhóm họp hoặc tham gia thánh chức.

5. Chúng ta nên dâng cho Đức Giê-hô-va sự thờ phượng như thế nào?

5 Mọi điều chúng ta làm trong đời sống đều có liên hệ đến sự thờ phượng mà chúng ta dành cho Đức Giê-hô-va. Phao-lô cho thấy điều này khi nói: “[Hãy] dâng thân thể mình làm vật tế lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). Chúa Giê-su cũng nói: “Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình, hết tâm trí và hết sức lực” (Mác 12:30). Chúng ta luôn muốn dâng cho Đức Giê-hô-va điều tốt nhất. Vào thời Y-sơ-ra-ên xưa, khi người ta dâng thú vật làm vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va, họ phải  dâng con khỏe mạnh. Nếu con vật được dâng có khiếm khuyết thì sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận (Lê-vi 22:18-20). Tương tự, sự thờ phượng của chúng ta có thể không được Đức Giê-hô-va chấp nhận. Vậy điều gì có thể khiến sự thờ phượng của mình không được chấp nhận?

6, 7. Hình thức giải trí mà chúng ta chọn ảnh hưởng thế nào đến sự thờ phượng của mình dành cho Đức Giê-hô-va?

6 Đức Giê-hô-va phán với dân ngài: “Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:14-16; 2 Phi-e-rơ 3:11). Để được Đức Giê-hô-va chấp nhận, chúng ta phải dâng cho ngài sự thờ phượng thánh khiết, hay thanh sạch (Phục truyền luật lệ 15:21). Sự thờ phượng của chúng ta không thể được xem là thanh sạch nếu chúng ta làm những điều Đức Giê-hô-va ghét, chẳng hạn như những điều vô luân, hung bạo hoặc liên quan đến ma thuật (Rô-ma 6:12-14; 8:13). Ngay cả nếu chúng ta giải trí bằng những điều như thế thì Đức Giê-hô-va cũng không hài lòng. Những hình thức giải trí này có thể làm cho sự thờ phượng của chúng ta bị ô uế và không được Đức Giê-hô-va chấp nhận, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ của chúng ta với ngài.

7 Vậy làm sao để chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan? Những nguyên tắc nào sẽ giúp chúng ta nhận ra loại giải trí nào có thể chấp nhận được, còn loại nào thì không?

HÃY GHÉT ĐIỀU XẤU

8, 9. Chúng ta cần tránh những loại giải trí nào, và tại sao?

8 Ngày nay có nhiều loại hình giải trí khác nhau. Có một số loại thì tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể chấp nhận nhưng nhiều loại thì không. Trước hết, hãy xem chúng ta cần tránh loại giải trí nào.

 9 Nhiều phim ảnh, trang web, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử và bài hát có nội dung vô luân, bạo lực hoặc ma quái. Những điều xấu thường được lồng vào theo cách có vẻ vô hại, thậm chí là gây cười. Tín đồ đạo Đấng Ki-tô cẩn thận để tránh những loại giải trí không phản ánh tiêu chuẩn thanh sạch của Đức Giê-hô-va (Công vụ 15:28, 29; 1 Cô-rinh-tô 6:9, 10). Khi làm thế, chúng ta cho Đức Giê-hô-va thấy mình ghét điều xấu.—Thi thiên 34:14; Rô-ma 12:9.

10. Việc chọn hình thức giải trí không lành mạnh có thể dẫn đến hậu quả nào?

10 Tuy nhiên, một số người cho rằng giải trí bằng những điều có nội dung bạo lực, vô luân hoặc ma quái thì không có gì sai. Họ nghĩ: “Chỉ là giải trí thôi, có gì hại đâu. Mình sẽ không bao giờ làm những điều ấy”. Suy nghĩ như vậy là chúng ta đang lừa dối chính mình. Kinh Thánh cho biết: “Lòng là gian trá hơn hết và thật khó lường” (Giê-rê-mi 17:9). Nếu giải trí bằng những điều mà Đức Giê-hô-va không chấp nhận, làm sao chúng ta có thể nói rằng mình ghét những điều ấy? Nếu tiếp tục chọn những điều đó để giải trí, chúng ta sẽ bắt đầu xem chúng là bình thường. Với thời gian, lương tâm của chúng ta sẽ suy yếu và không còn lên tiếng cảnh báo trước khi chúng ta đưa ra một quyết định sai.—Thi thiên 119:70; 1 Ti-mô-thê 4:1, 2.

11. Ga-la-ti 6:7 giúp chúng ta như thế nào trong việc chọn hình thức giải trí?

11 Lời Đức Chúa Trời nói: “Ai gieo gì sẽ gặt nấy” (Ga-la-ti 6:7). Sự thật là nếu giải trí bằng những điều xấu thì với thời gian có lẽ chúng ta cũng sẽ làm những điều đó. Chẳng hạn, một số người đã bị những hình thức giải trí vô luân ảnh hưởng và cuối cùng phạm tội gian dâm.  Nhưng Đức Giê-hô-va cung cấp sự giúp đỡ cần thiết để chúng ta có thể chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan.

ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC KINH THÁNH KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH

12. Điều gì sẽ giúp chúng ta có những quyết định khôn ngoan liên quan đến việc giải trí?

12 Một số hình thức giải trí rõ ràng là không được Đức Giê-hô-va chấp nhận, và chúng ta biết mình cần phải tránh. Nhưng nói sao về những hình thức giải trí không rõ ràng là sai trái? Đức Giê-hô-va không cung cấp một danh sách những điều chúng ta được hoặc không được xem, nghe hoặc đọc. Thay vì thế, ngài muốn chúng ta vận dụng lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện. (Đọc Ga-la-ti 6:5). Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta những nguyên tắc, tức những sự thật cơ bản, để giúp chúng ta biết quan điểm của ngài. Những nguyên tắc này giúp chúng ta rèn luyện lương tâm và biết được “ý muốn của Đức Giê-hô-va”, nhờ thế chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn làm ngài vui lòng.—Ê-phê-sô 5:17.

Nguyên tắc Kinh Thánh giúp chúng ta chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan

13. Tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô có lựa chọn khác nhau về việc giải trí? Nhưng mọi tín đồ cần làm gì?

13 Thường thì không phải mọi tín đồ đạo Đấng Ki-tô đều có lựa chọn giống nhau về việc giải trí. Tại sao? Vì chúng ta có sở thích khác nhau. Ngoài ra, có những điều mà người này chấp nhận được nhưng người khác thì không. Dù vậy, để đưa ra quyết định khôn ngoan, mọi tín đồ đạo Đấng Ki-tô cần để cho nguyên tắc Kinh Thánh hướng dẫn (Phi-líp 1:9). Những nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta chọn loại hình giải trí được Đức Chúa Trời chấp nhận.—Thi thiên 119:11, 129; 1 Phi-e-rơ 2:16.

14. (a) Một yếu tố quan trọng chúng ta cần xem xét khi chọn hình thức giải trí là gì? (b) Phao-lô đưa ra lời khuyên nào cho các tín đồ đạo Đấng Ki-tô?

 14 Một yếu tố khác cần xem xét là chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho việc giải trí. Điều này sẽ cho thấy giải trí quan trọng với chúng ta đến mức nào. Là tín đồ đạo Đấng Ki-tô, việc phụng sự Đức Giê-hô-va phải là điều ưu tiên trong đời sống chúng ta. (Đọc Ma-thi-ơ 6:33). Nhưng việc giải trí có thể dần chiếm nhiều thời gian của chúng ta mà chúng ta không hay biết. Phao-lô khuyên các tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Hãy giữ gìn cẩn thận cách ăn ở của anh em, chớ ăn ở như người dại dột nhưng như người khôn ngoan, hãy tận dụng thì giờ” (Ê-phê-sô 5:15, 16). Vậy chúng ta cần giới hạn thời gian  dành cho giải trí và luôn đảm bảo rằng việc phụng sự Đức Chúa Trời phải là điều ưu tiên trong đời sống.—Phi-líp 1:10.

15. Làm thế nào để bảo vệ mình khỏi những loại giải trí có thể gây hại cho mối quan hệ với Đức Giê-hô-va?

15 Rõ ràng, chúng ta phải tránh những loại giải trí mà chúng ta biết là Đức Giê-hô-va không chấp nhận. Nhưng nói sao về những loại giải trí mà chúng ta nghi ngờ? Chúng ta vẫn cần thận trọng không? Hãy thử suy nghĩ: Nếu đang đi lên núi, liệu bạn có mon men lại sát bờ vực không? Hẳn là không. Nếu quý trọng sự sống, bạn sẽ tránh xa chỗ nguy hiểm. Điều này cũng tương tự với việc lựa chọn hình thức giải trí. Lời Đức Chúa Trời khuyến khích chúng ta: “Hãy quay bước khỏi điều xấu xa” (Châm ngôn 4:25-27). Vậy chúng ta không chỉ tránh loại giải trí mà mình biết là xấu, nhưng cũng cần tránh loại giải trí mà mình nghĩ là không tốt và có thể gây hại cho mối quan hệ với Đức Giê-hô-va.

XEM XÉT QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

16. (a) Đức Giê-hô-va ghét một số điều nào? (b) Làm thế nào chúng ta cho thấy mình ghét điều Đức Giê-hô-va ghét?

16 Người viết Thi thiên kêu gọi: “Hỡi người yêu thương Đức Giê-hô-va, hãy ghét điều xấu!” (Thi thiên 97:10). Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết về cảm xúc và lối suy nghĩ của Đức Giê-hô-va. Vậy hãy tự hỏi: “Làm thế nào điều mình học giúp mình có cùng quan điểm với Đức Giê-hô-va?”. Chẳng hạn, chúng ta học rằng Đức Giê-hô-va ghét “lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng toan mưu ác, chân chạy nhanh đến điều dữ” (Châm ngôn 6:16-19). Chúng ta cũng học rằng mình phải tránh “gian dâm,... thờ thần tượng, ma thuật,... ghen tị, giận dữ,... đố kỵ, say sưa, truy hoan trác táng và  những điều giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21). Bạn có thấy những nguyên tắc này giúp ích cho mình thế nào trong việc lựa chọn hình thức giải trí không? Chúng ta muốn làm theo tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va trong mọi khía cạnh của đời sống, cả khi kết hợp với người khác hay khi ở một mình (2 Cô-rinh-tô 3:18). Thực tế là những lựa chọn chúng ta đưa ra khi ở một mình thường cho thấy con người thật của chúng ta.—Thi thiên 11:4; 16:8.

17. Khi chọn hình thức giải trí, chúng ta nên tự hỏi những câu hỏi nào?

17 Khi chọn hình thức giải trí, hãy tự hỏi: “Lựa chọn của mình sẽ ảnh hưởng ra sao đến mối quan hệ của mình với Đức Giê-hô-va? Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến lương tâm của mình?”. Hãy xem một số nguyên tắc khác giúp ích cho chúng ta khi chọn hình thức giải trí.

18, 19. (a) Phao-lô đưa ra lời khuyên nào cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô? (b) Những nguyên tắc Kinh Thánh nào sẽ giúp chúng ta chọn hình thức giải trí lành mạnh?

18 Khi chọn hình thức giải trí nào là chúng ta đang chọn lấp đầy tâm trí mình bằng điều đó. Phao-lô viết: “Hễ điều gì chân thật, điều gì trang nghiêm, điều gì công chính, điều gì trong sạch, điều gì đáng yêu quý, điều gì có tiếng tốt, điều gì có nhân đức và điều gì đáng khen ngợi thì hãy tiếp tục nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). Khi lấp đầy tâm trí mình bằng những điều tốt lành như thế, chúng ta có thể nói: “Lạy Đức Giê-hô-va,... nguyện lời miệng con nói và điều lòng con suy ngẫm được đẹp ý ngài”.—Thi thiên 19:14.

19 Hãy tự hỏi: “Mình đang lấp đầy tâm trí bằng điều gì? Sau khi xem một phim hoặc chương trình giải trí nào đó, mình có cảm thấy tươi tỉnh và suy nghĩ  đến những điều lành mạnh không? Mình có cảm thấy bình an và có lương tâm thanh thản không? (Ê-phê-sô 5:5; 1 Ti-mô-thê 1:5, 19). Mình có thấy thoải mái cầu nguyện với Đức Giê-hô-va không, hay mình thấy mặc cảm? Những gì mình giải trí có khiến mình nghĩ đến điều hung bạo hoặc vô luân không? (Ma-thi-ơ 12:33; Mác 7:20-23). Những loại giải trí mà mình chọn có khiến mình bị ‘rập khuôn theo thế gian này’ không?” (Rô-ma 12:2). Câu trả lời thành thật cho những câu hỏi này có thể giúp chúng ta thấy mình cần làm gì để giữ cho mối quan hệ với Đức Giê-hô-va được bền chặt. Chúng ta muốn cầu nguyện giống như người viết Thi thiên: “Xin khiến mắt con quay khỏi điều vô giá trị”. *Thi thiên 119:37.

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TA ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC

20, 21. Tại sao chúng ta cần nghĩ đến cảm xúc của người khác khi chọn hình thức giải trí?

20 Một nguyên tắc quan trọng khác chúng ta cần ghi nhớ là: “Mọi việc đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi việc đều giúp vững mạnh. Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác” (1 Cô-rinh-tô 10:23, 24). Dù chúng ta có tự do làm điều gì đó nhưng không có nghĩa là chúng ta nên làm điều ấy. Chúng ta cần cân nhắc kỹ xem quyết định của mình ảnh hưởng thế nào đến anh em đồng đạo.

21 Lương tâm của mỗi người mỗi khác. Chẳng hạn,  lương tâm có thể cho phép bạn xem một chương trình truyền hình nào đó. Nhưng bạn được biết là lương tâm của anh chị khác không cho phép họ xem chương trình ấy. Bạn sẽ làm gì? Dù có quyền xem chương trình đó nhưng có lẽ bạn chọn không xem. Tại sao? Vì bạn không muốn ‘phạm tội cùng anh em mình’, hay thậm chí là “phạm tội cùng Đấng Ki-tô” (1 Cô-rinh-tô 8:12). Chúng ta không muốn làm bất cứ điều gì khiến anh em đồng đạo bị vấp ngã.—Rô-ma 14:1; 15:1; 1 Cô-rinh-tô 10:32.

22. Làm thế nào chúng ta cho thấy mình phải lẽ trước những lựa chọn của anh em đồng đạo?

22 Nhưng nói sao nếu lương tâm không cho phép bạn xem, đọc hoặc làm điều gì đó trong khi người khác cảm thấy điều ấy không có gì sai? Vì yêu thương và tôn trọng anh em, bạn sẽ không gây áp lực để họ có lựa chọn giống như mình. Một người lái xe biết rằng người khác có thể lái nhanh hơn hoặc chậm hơn mình nhưng vẫn lái an toàn. Cũng tương tự như vậy, có lẽ bạn và anh em đồng đạo đều làm theo nguyên tắc Kinh Thánh nhưng lại có quan điểm khác nhau một chút về những loại giải trí có thể chấp nhận được.—Truyền đạo 7:16; Phi-líp 4:5.

23. Điều gì sẽ giúp chúng ta chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan?

23 Vậy điều gì sẽ giúp chúng ta chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan? Nếu vận dụng lương tâm được nguyên tắc Kinh Thánh rèn luyện và quan tâm chân thành đến anh em đồng đạo, chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn khôn ngoan. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy vui khi biết mình đang làm “mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.

^ đ. 19 Chúng ta có thể tìm thêm những nguyên tắc giúp mình lựa chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan nơi Châm ngôn 3:31; 13:20; Ê-phê-sô 5:3, 4; và Cô-lô-se 3:5, 8, 20.