Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn nghĩ sao về Kinh Thánh?

Bạn nghĩ sao về Kinh Thánh?

Kinh Thánh...

  • là sách của người theo đạo Chúa?

  • chỉ toàn chuyện thần thoại?

  • là sách từ Đức Chúa Trời?

 KINH THÁNH NÓI GÌ?

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn”.2 Ti-mô-thê 3:16, Bản dịch Thế Giới Mới.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ VỚI BẠN?

Được giải đáp thỏa đáng các câu hỏi quan trọng.—Châm ngôn 2:1-5.

Có sự hướng dẫn thực tế cho đời sống.—Thi thiên 119:105.

Có hy vọng thật sự.—Rô-ma 15:4.

 CHÚNG TA CÓ THỂ TIN KINH THÁNH KHÔNG?

Có, ít nhất vì ba lý do:

  • Nội dung hòa hợp. Khoảng 40 người đã viết Kinh Thánh trong vòng 1.600 năm. Phần lớn những người đó chưa từng gặp nhau. Dù vậy, Kinh Thánh có nội dung hòa hợp với một chủ đề xuyên suốt!

  • Người viết trung thực. Những nhà viết sử sách thường tránh đề cập đến các thất bại của đất nước mình. Trái lại, những người viết Kinh Thánh trung thực ghi lại lỗi lầm của mình và của cả dân tộc.—2 Sử ký 36:15, 16; Thi thiên 51:1-4.

  • Lời tiên tri luôn ứng nghiệm. Cách đây khoảng 2.000 năm, Kinh Thánh không chỉ báo trước về các biến cố mà còn về thái độ của người ta trên thế giới ngày nay.—Ma-thi-ơ 24:7, 8; 2 Ti-mô-thê 3:1-5.

    Có rất nhiều lời tiên tri khác trong Kinh Thánh được ứng nghiệm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đó chẳng phải là điều chúng ta mong đợi nơi cuốn sách từ Đức Chúa Trời sao?2 Phi-e-rơ 1:21.

 HÃY THỬ NGHĨ

Kinh Thánh có thể cải thiện đời sống bạn như thế nào?

Kinh Thánh giải đáp nơi Ê-SAI 48:17, 182 TI-MÔ-THÊ 3:16, 17.