Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ảnh trái: Gia đình Bê-tên ở Brooklyn ăn mừng Lễ Giáng Sinh lần cuối vào năm 1926; ảnh phải: Người ta thấy Nhân Chứng Giê-hô-va khác biệt

 PHẦN 3

Tiêu chuẩn của Nước Trời—Tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời

Tiêu chuẩn của Nước Trời—Tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời

 Khi nhìn thấy người hàng xóm, bạn vẫy tay chào. Bạn để ý thấy gần đây người ấy hay quan sát bạn và gia đình. Người ấy chào lại và vẫy tay gọi bạn đến gần. Người ấy nói: “Tôi có thể hỏi điều này được không? Điều gì làm gia đình anh chị khác biệt như vậy?”. Bạn đáp: “Em chưa hiểu ý anh”. Người ấy nói: “Anh chị là Nhân Chứng Giê-hô-va phải không? Tôi thấy Nhân Chứng không giống những người khác. Khác với những đạo khác, các anh chị không ăn mừng những ngày lễ, cũng không tham gia chính trị hay chiến tranh. Không Nhân Chứng nào hút thuốc. Hình như gia đình anh chị có tiêu chuẩn đạo đức cao. Điều gì khiến cho Nhân Chứng khác biệt về nhiều mặt đến thế?”.

Bạn biết đơn giản là vì chúng ta sống dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời. Với tư cách là Vua, Chúa Giê-su luôn tinh luyện chúng ta. Ngài đang giúp chúng ta noi theo dấu chân ngài, nhờ đó chúng ta sống khác biệt với thế gian gian ác. Trong phần này, chúng ta sẽ thấy Nước của Đấng Mê-si tinh luyện dân Đức Chúa Trời về thiêng liêng, đạo đức và tổ chức—tất cả đều nhằm mang lại sự vinh hiển cho Đức Giê-hô-va.

TRONG PHẦN NÀY

CHƯƠNG 10

Vua tinh luyện thần dân về thiêng liêng

Lễ Giáng Sinh và thập tự giá có điểm chung nào?

CHƯƠNG 11

Tinh luyện về đạo đức—Phản ánh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời

Những phòng lính canh và các cổng của đền thờ trong khải tượng mà Ê-xê-chi-ên thấy có ý nghĩa đặc biệt với dân Đức Chúa Trời từ năm 1914.

CHƯƠNG 12

Được tổ chức để phụng sự “Đức Chúa Trời bình an”

Kinh Thánh đối chiếu sự lộn xộn với hòa bình, chứ không phải sự trật tự. Tại sao? Câu trả lời ảnh hưởng thế nào đến tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay?