Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN 9

Khi nào trái đất trở thành địa đàng?

Khi nào trái đất trở thành địa đàng?

Các vấn đề đang diễn ra trên đất chứng tỏ Nước Đức Chúa Trời sắp mang lại địa đàng. Lu-ca 21:10, 11; 2 Ti-mô-thê 3:1-5

Kinh Thánh báo trước về nhiều điều đang xảy ra ngày nay. Sách này cho biết người ta sẽ ham tiền, không vâng lời cha mẹ, hung dữ và ham mê lạc thú.

Kinh Thánh cũng nói là sẽ có những trận động đất lớn, chiến tranh, đói kém và dịch bệnh lan tràn. Chúng ta đang chứng kiến những điều này.

Chúa Giê-su cũng nói rằng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất.—Ma-thi-ơ 24:14.

 Nước Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ sự gian ác. 2 Phi-e-rơ 3:13

Không lâu nữa, Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt tất cả người ác.

Sa-tan và các quỷ sẽ bị trừng trị.

Những người lắng nghe Đức Chúa Trời sẽ được che chở và sống trong một thế giới công bằng. Nơi đó, người ta sẽ không còn lo sợ, mọi người đều tin cậy và yêu thương nhau.