Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN 8

Sự hy sinh của Chúa Giê-su mang lại lợi ích nào cho bạn?

Sự hy sinh của Chúa Giê-su mang lại lợi ích nào cho bạn?

Chúa Giê-su chịu chết để chúng ta được sống. Giăng 3:16

Ngày thứ ba sau khi Chúa Giê-su chết, một số phụ nữ đến viếng mộ ngài nhưng thấy mộ trống không. Đức Giê-hô-va đã làm Chúa Giê-su sống lại.

Sau đó, Chúa Giê-su hiện ra với các bạn ngài, tức là các sứ đồ.

Thật vậy, Đức Giê-hô-va đã làm Chúa Giê-su sống lại, trở thành một thần linh bất tử và đầy quyền lực. Nhiều người theo Chúa Giê-su đã tận mắt thấy ngài lên trời.

 Đức Chúa Trời làm Chúa Giê-su sống lại và phong ngài làm Vua của Nước trên trời. Đa-ni-ên 7:13, 14

Chúa Giê-su hy sinh mạng sống để làm giá chuộc cho loài người (Ma-thi-ơ 20:28). Qua cách đó, Đức Chúa Trời cho chúng ta triển vọng sống mãi mãi.

Đức Giê-hô-va phong Chúa Giê-su làm Vua cai trị trái đất. Có 144.000 người trung thành được sống lại để lên trời cai trị với ngài. Chúa Giê-su và những người này hợp thành một chính phủ công bằng ở trên trời, đó là Nước Đức Chúa Trời.—Khải huyền 14:1-3.

Nước Đức Chúa Trời sẽ biến trái đất thành địa đàng. Khi ấy, chiến tranh, tội ác và nghèo đói sẽ không còn nữa. Con người sẽ thật sự hạnh phúc.—Thi thiên 145:16.