Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu

Giới thiệu

Đức Chúa Trời là Cha yêu thương. 1 Phi-e-rơ 5:6, 7

Đức Chúa Trời là đấng tạo ra chúng ta, ngài quan tâm đến mỗi người. Ngài dạy cho con người lối sống tốt nhất, giống như người cha khôn ngoan và yêu thương dạy dỗ con cái.

Đức Chúa Trời tiết lộ những sự thật quý báu làm chúng ta tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Nếu lắng nghe Đức Chúa Trời, ngài sẽ hướng dẫn, che chở và giúp bạn đối phó với các vấn đề.

Không chỉ có vậy, bạn còn có cơ hội sống mãi mãi!

 Đức Chúa Trời kêu gọi: ‘Hãy đến với ta. Hãy lắng nghe ta thì sẽ được sống’. Ê-sai 55:3