Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN 12

Làm sao để có một gia đình hạnh phúc?

Làm sao để có một gia đình hạnh phúc?

Tình yêu thương là bí quyết giúp gia đình hạnh phúc. Ê-phê-sô 5:33

Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về hôn nhân là chỉ một vợ một chồng.

Người chồng yêu thương vợ thì đối xử với vợ cách trìu mến và cảm thông.

Người vợ nên hỗ trợ chồng.

Con cái nên vâng lời cha mẹ.

 Hãy tử tế và chung thủy. Cô-lô-se 3:5, 8-10

Lời Đức Chúa Trời nói rằng chồng nên yêu vợ như chính thân mình và vợ phải kính trọng chồng sâu xa.

Ngoại tình là sai trái. Có nhiều vợ hoặc nhiều chồng cũng là sai.

Lời Đức Giê-hô-va giúp các gia đình tìm được hạnh phúc.