Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN 7

Chúa Giê-su là ai?

Chúa Giê-su là ai?

Đức Giê-hô-va sai Chúa Giê-su xuống trái đất. 1 Giăng 4:9

Nếu muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va, chúng ta phải lắng nghe Con của ngài. Đó là một thần linh đầy quyền năng. Từ rất lâu trước khi tạo ra A-đam, Đức Giê-hô-va đã tạo ra ngài.

Về sau, Đức Giê-hô-va chuyển sự sống của Con ngài vào lòng một trinh nữ tên là Ma-ri. Ngài sinh ra tại thành Bết-lê-hem và được đặt tên là Giê-su.—Giăng 6:38.

Khi sống trên đất, Chúa Giê-su thể hiện các đức tính của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo. Chúa Giê-su rất nhân từ, yêu thương và dễ gần. Ngài can đảm dạy người ta biết sự thật về Đức Giê-hô-va.

 Chúa Giê-su làm điều tốt nhưng bị thù ghét. 1 Phi-e-rơ 2:21-24

Chúa Giê-su cũng chữa lành cho người bệnh và làm một số người sống lại.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo thù ghét Chúa Giê-su vì ngài vạch trần những giáo lý sai lầm và việc làm xấu xa của họ.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo xúi giục những người cai trị của La Mã đánh đập và giết Chúa Giê-su.