Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN 4

Họ nghe lời Sa-tan, và hậu quả là gì?

Họ nghe lời Sa-tan, và hậu quả là gì?

Vì cãi lời Đức Chúa Trời nên A-đam và Ê-va đã chết. Sáng thế 3:6, 23

Ê-va đã nghe lời con rắn và ăn trái mà Đức Chúa Trời cấm. Sau đó, bà đưa cho A-đam, ông cũng ăn.

Họ đã cãi lời Đức Chúa Trời. Hành động đó là tội lỗi. Đức Chúa Trời không cho họ ở trong địa đàng nữa.

Đời sống của họ và con cháu trở nên cực khổ. Họ già đi và chết. Khi chết, họ không đi đến cõi vô hình nào cả. Đơn giản là họ không còn hiện hữu nữa.

 Người chết trở về bụi đất. Sáng thế 3:19

Vì là con cháu của A-đam và Ê-va nên tất cả chúng ta đều chết. Người chết không thể thấy, nghe hay làm gì cả.—Truyền đạo 9:5, 10.

Đức Giê-hô-va không có ý định cho con người chết. Không lâu nữa, ngài sẽ làm người chết sống lại. Nếu lắng nghe ngài, họ sẽ sống mãi mãi.