Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHỤ LỤC

Lời tiên tri của Đa-ni-ên báo trước sự xuất hiện của Đấng Mê-si

Lời tiên tri của Đa-ni-ên báo trước sự xuất hiện của Đấng Mê-si

NHÀ TIÊN TRI Đa-ni-ên sống trước khi Chúa Giê-su ra đời hơn 500 năm. Tuy nhiên Đức Giê-hô-va đã tiết lộ cho Đa-ni-ên biết những chi tiết để có thể xác định được khi nào Chúa Giê-su được xức dầu, nghĩa là được bổ nhiệm làm Đấng Mê-si, tức  Đấng Christ. Đa-ni-ên được cho biết: “Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu-bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần-lễ, và sáu mươi hai tuần-lễ”.—Đa-ni-ên 9:25.

Để xác định được khi nào Đấng Mê-si xuất hiện, trước hết chúng ta cần biết khởi điểm của thời kỳ dẫn đến sự kiện đó. Theo lời tiên tri này, khởi điểm đó là “khi ra lệnh tu-bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem”. Khi nào lệnh được ban ra? Theo người viết Kinh Thánh Nê-hê-mi, lệnh xây lại tường chung quanh thành Giê-ru-sa-lem được ban hành vào “năm thứ hai mươi đời vua Ạt-ta-xét-xe”. (Nê-hê-mi 2:1, 5-8) Các sử gia khẳng định rằng  năm 474 TCN là năm đầu tiên Vua Ạt-ta-xét-xe cai trị trọn năm. Do đó, năm thứ 20 triều đại của ông là năm 455 TCN. Bây giờ chúng ta có khởi điểm của thời kỳ dẫn đến Đấng Mê-si là năm 455 TCN.

Đa-ni-ên cho biết khoảng thời gian dẫn đến sự xuất hiện của “Đấng chịu xức dầu, tức là vua” dài bao lâu. Lời tiên tri đề cập “bảy tuần-lễ, và sáu mươi hai tuần-lễ”—tổng cộng là 69 tuần lễ. Vậy khoảng thời gian này dài bao lâu? Một số bản dịch Kinh Thánh lưu ý rằng đây không phải là những tuần lễ gồm bảy ngày, mà là những tuần lễ năm. Có nghĩa là mỗi tuần lễ tượng trưng bảy năm. Người Do Thái thời xưa quen thuộc với khái niệm về tuần lễ năm hoặc những giai đoạn bảy năm. Chẳng hạn, mỗi năm thứ bảy họ giữ một năm Sa-bát. (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:10, 11) Do đó, 69 tuần lễ trong lời tiên tri này là 69 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 7 năm, hay tổng cộng là 483 năm.

Bây giờ chúng ta chỉ cần đếm. Nếu đếm từ năm 455 TCN, thì 483 năm sau đó sẽ đưa chúng ta đến năm 29 CN. Đó đúng là năm Chúa Giê-su làm báp têm và trở thành Đấng Mê-si! * (Lu-ca 3:1, 2, 21, 22) Chẳng phải đây là một sự ứng nghiệm đáng chú ý của lời tiên tri Kinh Thánh hay sao?

^ đ. 2 Từ năm 455 TCN đến năm 1 TCN là 454 năm. Từ năm 1 TCN đến năm 1 CN là một năm (không có năm zero). Từ năm 1 CN đến năm 29 CN là 28 năm. Cộng lại ba con số này chúng ta có 483 năm. Chúa Giê-su “bị trừ đi” khi ngài chết vào năm 33 CN, trong tuần lễ năm thứ 70. (Đa-ni-ên 9:24, 26) Xin xem sách Hãy chú ý đến lời tiên tri của Đa-ni-ên! chương 11, và sách Insight on the Scriptures (Thông hiểu Kinh Thánh), Tập 2, trang 899-901. Cả hai sách đều do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.