Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHỤ LỤC

Âm phủ là gì?

Âm phủ là gì?

TRONG nguyên ngữ, Kinh Thánh dùng từ Hê-bơ-rơ sheʼohlʹ và từ tương đương trong tiếng Hy Lạp haiʹdes hơn 70 lần. Cả hai từ đều liên quan tới sự chết. Một số bản dịch Kinh Thánh dịch hai từ này là “âm phủ”, “mồ mả”, hay “địa ngục”. Tuy nhiên, trong hầu hết các ngôn ngữ, không từ nào truyền đạt ý nghĩa chính xác của những từ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp này. Do đó, New World Translation (Bản dịch Thế Giới Mới) dùng từ “Sheol” và “Hades”. Vậy, bây giờ chúng ta hãy xem âm phủ thật sự có nghĩa gì? Chúng ta hãy chú ý từ này được dùng như thế nào trong những đoạn Kinh Thánh.

Truyền-đạo 9:10 nói: “Dưới Âm-phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan”. Có phải “Âm-phủ” ở đây nói đến một nơi có thật không? Không. Kinh Thánh cho biết rằng khi chết loài người và loài thú “đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi-đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi-đất”. (Truyền-đạo 3:19, 20) Vậy rõ ràng người chết không đi đến một nơi xa xôi nào, nhưng trở về bụi đất.—Sáng-thế Ký 3:19.

Thế thì âm phủ ám chỉ một nơi như thế nào? Lời Đức Chúa Trời cho thấy “Âm-phủ” là một nơi tượng trưng. Chẳng hạn, Ê-sai 5:14 nói âm phủ có “sự ham-muốn” và có “miệng”. Khi ở trong bụng cá, Giô-na nói rằng ông ở “trong bụng Âm-phủ”. (Giô-na 2:2) Giô-na không có ý nói rằng ông đi đến một nơi khác, nhưng bụng cá có thể là mồ của ông. Vì vậy, “Âm-phủ” không phải là một nơi có vị trí rõ rệt, nhưng là mồ mả nói chung, một nơi tượng trưng mà đa số người chết an nghỉ.

Giáo lý Kinh Thánh về sự sống lại giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của âm phủ. Lời Đức Chúa Trời liên kết âm phủ với cái chết mà sẽ có sự sống lại. * (Gióp 14:13;  Công-vụ 2:31; Khải-huyền 20:13) Lời Đức Chúa Trời cũng cho biết trong âm phủ không chỉ có những người phụng sự Đức Giê-hô-va nhưng cũng có nhiều người không phụng sự Ngài. (Sáng-thế Ký 37:35; Thi-thiên 55:15) Do đó, Kinh Thánh dạy rằng sẽ có “sự sống lại của người công-bình và không công-bình”.—Công-vụ 24:15.

^ đ. 4 Trái lại, những người chết không có hy vọng sống lại thì ở “trong Ghê-hen-na” chứ không phải trong âm phủ. (Ma-thi-ơ 5:30; 10:28; 23:33; NW) Như âm phủ, Ghê-hen-na cũng chỉ là một nơi tượng trưng.