Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ai thật sự kiểm soát thế giới?

Ai thật sự kiểm soát thế giới?

Theo bạn, đó là...

  • Đức Chúa Trời?

  • con người?

  • một thế lực khác?

 KINH THÁNH NÓI GÌ?

“Cả thế gian nằm dưới quyền của Kẻ Ác [Sa-tan]”.—1 Giăng 5:19, Bản dịch Thế Giới Mới.

“Con Đức Chúa Trời đến là để phá hủy công việc của Ác Quỷ [Sa-tan]”.1 Giăng 3:8.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ VỚI BẠN?

Hiểu được nguyên nhân các vấn đề trên thế giới.—Khải huyền 12:12.

Có lý do tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.—1 Giăng 2:17.

 CHÚNG TA CÓ THỂ TIN KINH THÁNH KHÔNG?

Có, ít nhất vì ba lý do:

  • Sự cai trị của Sa-tan sẽ kết thúc. Đức Chúa Trời, danh là Giê-hô-va, kiên quyết chấm dứt sự kiểm soát của Sa-tan trên nhân loại. Ngài hứa sẽ ‘diệt trừ Ác Quỷ’ và xóa bỏ mọi tổn hại mà hắn gây ra.—Hê-bơ-rơ 2:14.

  • Đức Chúa Trời đã chọn Chúa Giê-su Ki-tô làm vua cai trị thế giới. Chúa Giê-su hoàn toàn khác với kẻ cai trị ích kỷ và độc ác hiện nay. Về Vua Giê-su, Đức Chúa Trời hứa như sau: ‘Người sẽ rủ lòng thương kẻ thấp hèn và người nghèo túng. Người sẽ cứu họ khỏi áp bức và hung bạo’.—Thi thiên 72:13, 14.

  • Đức Chúa Trời là đấng đáng tin cậy. Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời không thể nói dối” (Hê-bơ-rơ 6:18). Đức Giê-hô-va luôn thực hiện mọi lời hứa! (Ê-sai 55:10, 11). Vì thế, chắc chắn “kẻ cai trị thế gian này sẽ bị trục xuất”.—Giăng 12:31.

 HÃY THỬ NGHĨ

Thế giới này sẽ ra sao khi kẻ đang cai trị nó bị loại trừ?

Kinh Thánh giải đáp nơi THI THIÊN 37:10, 11KHẢI HUYỀN 21:3, 4.