Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời mở đầu

Lời mở đầu

ĐÂY LÀ một cuốn sách kể những câu chuyện có thật lấy ra từ Kinh Thánh, cuốn sách vĩ đại nhất trên thế giới. Những câu chuyện này cho biết về lịch sử thế giới từ lúc mới được Đức Chúa Trời tạo ra cho đến tận ngày nay. Những chuyện này còn nói về những điều mà Đức Chúa Trời hứa sẽ thực hiện trong tương lai nữa.

Cuốn sách này sẽ giúp em có một ý niệm về toàn thể cuốn Kinh Thánh. Sách này kể về những người trong Kinh Thánh, và về những việc mà họ đã làm. Sách cũng chỉ cho thấy rõ niềm hy vọng lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, đó là sự sống đời đời trong địa đàng trên đất.

Sách này có 116 câu chuyện, chia thành tám phần. Trước mỗi phần có một trang đầu kể vắn tắt những gì nói đến trong phần ấy. Các câu chuyện được xếp theo thứ tự thời gian như các biến cố đã xảy ra trong lịch sử. Nhờ thế sẽ giúp em biết được khi nào các việc đã diễn ra trong lịch sử so với những biến cố khác.

Các câu chuyện được kể bằng lối văn dễ hiểu. Trong các em có nhiều trẻ em sẽ có thể tự đọc được các câu chuyện này một mình. Còn các bạn là bậc cha mẹ sẽ thấy rằng các con nhỏ sẽ lấy làm thích thú muốn được nghe bạn đọc đi đọc lại nhiều lần. Bạn sẽ thấy rằng cuốn sách này có nhiều điều gây thích thú cho cả già lẫn trẻ.

Cuối mỗi chuyện có nêu ra những câu Kinh Thánh. Chúng tôi khuyến khích bạn cũng như các em đọc những câu Kinh Thánh đó, vì các chuyện căn cứ theo những câu Kinh Thánh ấy. Khi đọc xong một câu chuyện, hãy xem những câu hỏi cho câu chuyện đó in ở phần cuối sách này và hãy cố nhớ lại câu trả lời.