Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

PHẦN 8

Điều Kinh Thánh nói trước được thành tựu

Điều Kinh Thánh nói trước được thành tựu

Kinh Thánh không những chỉ kể lại các chuyện thật sự đã xảy ra trong quá khứ, nhưng cũng nói đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Loài người không thể nói về tương lai được. Đó là lý do tại sao chúng ta biết Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói gì về tương lai?

Kinh Thánh nói về một trận chiến lớn của Đức Chúa Trời. Trong trận chiến đó Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch trái đất khỏi mọi sự ác và người ác, nhưng Ngài sẽ che chở những người phụng sự Ngài. Vua do Đức Chúa Trời lập lên là Chúa Giê-su Christ sẽ lo sao cho tôi tớ Đức Chúa Trời vui hưởng sự thanh bình và hạnh phúc, và họ sẽ không bao giờ bị bệnh trở lại hoặc chết nữa.

Chúng ta có thể vui sướng vì Đức Chúa Trời sẽ lập một địa đàng mới trên đất, phải không? Nhưng chúng ta phải làm một việc gì nếu muốn sống trong địa đàng đó. Trong câu chuyện chót của sách này chúng ta học biết phải làm gì để vui hưởng được những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho những người phụng sự Ngài. Vậy hãy đọc Phần TÁM và tìm xem Kinh Thánh nói trước điều gì về tương lai.

 

TRONG PHẦN NÀY

CHUYỆN SỐ 114

Mọi điều xấu chấm dứt

Tại sao Đức Chúa Trời phái đội quân dưới sự lãnh đạo của Chúa Giê-su tham gia trận chiến Ha-ma-ghê-đôn?

CHUYỆN SỐ 115

Một địa đàng mới trên đất

Con người đã sống trong địa đàng trên đất, và điều này sẽ xảy ra lần nữa.

CHUYỆN SỐ 116

Làm sao chúng ta có thể sống đời đời?

Phải chăng chỉ cần biết về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ là đủ? Nếu không, thì còn cần điều gì nữa?