Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 111

Một chàng trai ngủ gật

Một chàng trai ngủ gật

Ô KÌA! Chuyện gì xảy ra đây? Chàng trai nằm sải dưới đất có bị thương nặng lắm không? Nhìn kìa! Một trong các người bước ra khỏi nhà là Phao-lô! Em có thể thấy Ti-mô-thê cũng ở đó nữa không? Có phải chàng trai từ cửa sổ té xuống không?

Phải, chuyện xảy ra đúng như vậy. Phao-lô đang nói bài giảng với các môn đồ ở thành Trô-ách. Ông biết là lâu lắm ông mới gặp lại họ nữa vì hôm sau ông phải lên tàu ra đi. Vậy ông nói mãi cho tới nửa đêm.

Thế là chàng trai này tên là Ơ-tích ngồi nghe trên cửa sổ và ngủ gật. Người té nhào, và từ cửa sổ lầu ba rớt xuống đất! Vậy em có thể hiểu tại sao mọi người đều tỏ vẻ lo âu như thế. Khi mấy người kia đỡ chàng trai lên, quả đúng như người ta lo sợ. Chàng đã chết!

Khi Phao-lô thấy chàng trai kia chết rồi, ông nằm lên người chàng và ôm lấy chàng. Rồi ông nói: ‘Ai nấy đừng lo. Người không sao cả!’ Và quả thật vậy! Đó là một phép lạ! Phao-lô đã làm người sống lại! Đám đông người đều nức lòng mừng rỡ!

Hết thảy mọi người lên lầu trở lại và ăn uống. Phao-lô tiếp tục nói nữa cho tới sáng. Nhưng em có thể tin chắc rằng Ơ-tích không ngủ gật lần nữa! Rồi Phao-lô, Ti-mô-thê và những người cùng đi với họ bước lên tàu. Em có biết họ đi đâu không?

Phao-lô vừa kết thúc chuyến đi giảng đạo lần thứ ba, và ông lên đường về nhà. Trong chuyến đi này Phao-lô đã ở tới ba năm chỉ tại thành Ê-phê-sô mà thôi. Vậy chuyến đi lần thứ ba còn dài hơn chuyến đi lần thứ hai nữa.

Sau khi rời Trô-ách, tàu cập bến tại Mi-lê một thời gian. Bởi lẽ Ê-phê-sô cách đó chỉ vài cây số, nên Phao-lô sai người đi gọi các trưởng lão trong hội thánh ấy đến Mi-lê để ông có thể nói chuyện với họ lần cuối. Sau đó, khi tới giờ tàu rời bến, họ cảm thấy buồn làm sao nhìn Phao-lô ra đi!

Cuối cùng tàu trở lại Sê-sa-rê. Khi Phao-lô ở nhà môn đồ Phi-líp tại đây, thì nhà tiên tri A-ga-bút nói cho Phao-lô biết trước chuyện sẽ xảy ra. Ông nói rằng Phao-lô sẽ bị bỏ tù khi đi đến thành Giê-ru-sa-lem. Và quả thật như vậy. Rồi, sau khi ở tù hai năm tại Sê-sa-rê, Phao-lô bị giải đi Rô-ma để hầu tòa trước mặt Sê-sa tức hoàng đế La Mã. Chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra trên đường đi Rô-ma.