Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 103

Hiện vào một phòng khóa cửa

Hiện vào một phòng khóa cửa

SAU KHI Phi-e-rơ và Giăng rời mộ chứa xác của Chúa Giê-su trước đó, Ma-ri ở lại một mình. Bà bắt đầu khóc. Rồi bà lom khom nhìn vào trong mộ, như chúng ta đã thấy trong hình trước. Trong đó bà thấy hai thiên sứ! Họ hỏi bà: ‘Tại sao ngươi khóc?’

Ma-ri đáp: ‘Người ta đem Chúa tôi đi đâu mất, và tôi không biết người ta để ngài ở đâu’. Rồi Ma-ri quay lại và thấy một người đàn ông. Người đó hỏi bà: ‘Ngươi tìm ai vậy?’

Ma-ri nghĩ ông này là người làm vườn, và ông ta có lẽ đã đem xác Chúa Giê-su đi. Vậy bà nói: ‘Nếu ông có đem xác ngài đi đâu, xin nói cho tôi biết ông để ngài ở đâu’. Nhưng, thật ra thì người này là Chúa Giê-su. Ngài đã mặc lấy một thân thể mà Ma-ri không nhận ra. Nhưng khi ngài gọi đúng tên bà, Ma-ri biết đó là Chúa Giê-su. Bà chạy đi nói với các môn đồ: ‘Tôi đã thấy Chúa rồi!’

Một lúc sau trong cùng ngày đó, khi hai môn đồ đi bộ đến làng Em-ma-út thì có một người đàn ông đến đi cùng với họ. Mấy môn đồ này buồn lắm vì Chúa Giê-su đã bị giết. Nhưng vừa đi người đàn ông vừa giải thích cho họ nghe nhiều điều từ Kinh Thánh khiến họ cảm thấy đỡ hơn. Cuối cùng, khi họ dừng lại để dùng bữa, các môn đồ nhận ra người đó là Chúa Giê-su. Rồi Chúa Giê-su biến mất, và hai môn đồ này nhanh nhẹn đi trở lại thành Giê-ru-sa-lem để nói cho các sứ đồ biết về ngài.

Trong khi đó thì Chúa Giê-su cũng hiện ra cho Phi-e-rơ thấy. Mấy người khác thích thú lắm khi biết tin này. Rồi hai môn đồ đi vào thành Giê-ru-sa-lem và gặp các sứ đồ. Họ nói với các sứ đồ về việc Chúa Giê-su đã hiện ra thế nào trên đường đi. Và chính vào lúc ấy khi họ đang nói về điều này, em có biết chuyện lạ lùng nào xảy ra không?

Hãy nhìn hình vẽ. Chúa Giê-su hiện ra ngay trong phòng, mặc dù cửa phòng khóa. Các môn đồ sung sướng làm sao! Ngày hôm đó thú vị quá, phải không? Em có thể đếm được Chúa Giê-su đã hiện ra bao nhiêu lần cho môn đồ thấy tới giờ phút này không? Em đếm được năm lần không?

Sứ đồ Thô-ma không có mặt ở đó với họ khi Chúa Giê-su hiện ra. Vậy các môn đồ nói với ông: ‘Chúng tôi đã thấy Chúa!’ Nhưng Thô-ma nói rằng ông phải thấy Chúa Giê-su tận mắt mới tin được. Thế là tám ngày sau các môn đồ nhóm lại một lần nữa trong một phòng khóa cửa, và lần này Thô-ma cũng có mặt với họ. Thình lình, Chúa Giê-su hiện ra ngay trong phòng. Bây giờ Thô-ma mới tin.