Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 108

Trên đường đi Đa-mách

Trên đường đi Đa-mách

EM CÓ biết ai là người đang nằm dưới đất không? Sau-lơ đấy. Hãy nhớ lại xem, ông là người giữ áo ngoài cho mấy người ném đá Ê-tiên. Hãy nhìn ánh sáng chói lòa kia! Chuyện gì xảy ra thế?

Sau khi Ê-tiên bị giết chết, Sau-lơ dẫn đầu việc lùng bắt môn đồ của Chúa Giê-su để làm hại họ. Ông đi hết nhà này đến nhà khác và lôi họ ra bỏ tù. Nhiều môn đồ trốn sang các thành khác và khởi sự rao giảng “tin mừng” ở đấy. Nhưng Sau-lơ đi tới mấy thành khác để tìm môn đồ của Chúa Giê-su. Ông hiện ở trên đường đi đến thành Đa-mách. Nhưng, giữa đường thì có xảy ra chuyện lạ lùng này đây:

Thình lình có một ánh sáng từ trên trời rọi xuống chung quanh Sau-lơ. Ông té xuống đất, như chúng ta thấy đây. Rồi có một tiếng nói: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Tại sao ngươi hại ta?’ Mấy người đi chung với Sau-lơ thấy ánh sáng và nghe có tiếng phát ra, nhưng họ không thể hiểu tiếng đó nói gì.

Sau-lơ hỏi: ‘Lạy Chúa, Chúa là ai?’

Tiếng nói bảo: ‘Ta là Chúa Giê-su, mà ngươi đang hại’. Chúa Giê-su nói thế bởi vì khi Sau-lơ hại môn đồ ngài, Chúa Giê-su cảm thấy như là chính ngài bị hại vậy.

Bây giờ Sau-lơ hỏi: ‘Lạy Chúa, tôi phải làm gì đây?’

Chúa Giê-su nói: ‘Ngươi hãy đứng dậy và vào thành Đa-mách. Ở đó người ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì’. Khi Sau-lơ đứng dậy và mở mắt ra ông chẳng thấy đường gì cả. Ông bị mù! Vậy mấy người đi với ông nắm tay ông dẫn vào thành Đa-mách.

Bây giờ Chúa Giê-su nói với một môn đồ ở Đa-mách, bảo rằng: ‘Hỡi A-na-nia, hãy đứng dậy đi lại con đường tên là Ngay Thẳng. Đến nhà Giu-đa hãy hỏi thăm một người tên là Sau-lơ. Ta đã chọn người làm tôi tớ đặc biệt cho ta’.

A-na-nia vâng lời. Khi gặp Sau-lơ, ông đặt tay lên Sau-lơ và nói: ‘Chúa đã sai tôi đến tìm anh để anh có thể thấy đường trở lại và được đầy dẫy thánh linh’. Tức thì có cái gì giống như cái vảy từ mắt Sau-lơ rớt xuống, và ông thấy đường trở lại.

Sau-lơ được dùng một cách mạnh mẽ để rao giảng cho dân của nhiều nước. Ông được biết đến dưới tên sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ học biết rất nhiều về ông. Nhưng trước hết, chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời sai Phi-e-rơ đi làm gì.