Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 107

Ê-tiên bị ném đá chết

Ê-tiên bị ném đá chết

NGƯỜI đàn ông quì gối ở đây là Ê-tiên. Ông là một môn đồ trung thành của Chúa Giê-su. Nhưng hãy nhìn chuyện gì xảy ra cho ông đây! Mấy người kia lấy các cục đá lớn ném ông. Tại sao họ ghét Ê-tiên đến nỗi làm chuyện khủng khiếp như thế này? Chúng ta hãy xem.

Đức Chúa Trời đã giúp Ê-tiên làm các phép lạ kỳ diệu. Mấy người kia không thích điều đó, và họ cãi cọ với ông về việc ông dạy bảo lẽ thật cho dân. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho Ê-tiên sự khôn ngoan lớn, và Ê-tiên cho mấy người kia thấy họ dạy sai. Điều này khiến họ càng giận hơn nữa. Vậy họ bắt ông, và kêu người ta đến khai dối về ông.

Thầy tế lễ thượng phẩm hỏi Ê-tiên: ‘Có thật vậy không?’ Ê-tiên trả lời bằng một bài giảng hay lắm về Kinh Thánh. Và sau cùng ông nói hồi xưa những kẻ ác ghét các nhà tiên tri Đức Giê-hô-va như thế nào. Rồi ông nói: ‘Các ngươi cũng giống như những người đó. Các ngươi giết Chúa Giê-su là tôi tớ Đức Chúa Trời, và các ngươi đã không vâng giữ luật pháp Ngài’.

Điều này khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo giận dữ lắm! Họ nghiến răng vì tức giận. Nhưng rồi Ê-tiên ngước đầu lên và nói: ‘Nhìn kìa! Tôi thấy Chúa Giê-su đứng bên phải Đức Chúa Trời ở trên trời’. Nghe vậy, mấy người đó bịt tai lại và xông đến Ê-tiên. Họ bắt ông và dẫn ông ra khỏi thành.

Tại đây họ cởi áo ngoài ra giao cho một người trẻ tuổi tên là Sau-lơ giữ giùm. Em có thấy Sau-lơ không? Rồi một số trong mấy người kia bắt đầu ném đá Ê-tiên. Ê-tiên quì xuống, như em có thể thấy đây, và ông cầu nguyện Đức Chúa Trời: ‘Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài chớ phạt họ về chuyện ác này’. Ông biết một số người trong họ đã bị các nhà lãnh đạo tôn giáo lừa gạt. Sau đó Ê-tiên chết.

Khi một người nào làm ác cho em, em có cố làm hại người đó để trả miếng, hoặc xin Đức Chúa Trời làm hại người đó không? Ê-tiên và Chúa Giê-su không làm thế. Họ tử tế ngay cả đối với những kẻ không tử tế với họ nữa. Chúng ta hãy cố gắng bắt chước gương họ.