Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 86

Những người được ngôi sao dẫn đường

Những người được ngôi sao dẫn đường

EM CÓ nhìn thấy ngôi sao sáng chói mà một trong những người đàn ông này đang chỉ trỏ không? Khi họ rời thành Giê-ru-sa-lem, ngôi sao hiện ra. Mấy người này từ Đông Phương đến, và họ nghiên cứu các ngôi sao. Họ tin rằng ngôi sao mới này đưa họ tới một người quan trọng nào đó.

Khi những người này tới thành Giê-ru-sa-lem, họ hỏi: ‘Con trẻ mà sau này sẽ làm vua người Do Thái ở đâu?’ “Do Thái” là một cái tên khác để chỉ dân Y-sơ-ra-ên. Những người đó nói: ‘Chúng tôi thấy ngôi sao báo về con trẻ hồi chúng tôi còn ở bên Đông Phương, và chúng tôi đến để thờ lạy ngài’.

Khi Hê-rốt là vua đang cai trị tại thành Giê-ru-sa-lem nghe nói về chuyện này ông ta đâm ra bối rối. Ông không muốn có một vua khác chiếm ngôi. Vậy Hê-rốt gọi mấy thầy tế lễ cả và hỏi: ‘Ông vua được hứa trước sẽ sinh ra tại đâu vậy?’ Họ đáp: ‘Kinh Thánh bảo tại Bết-lê-hem’.

Vậy Hê-rốt gọi mấy người từ Đông Phương sang, và nói: ‘Các ngươi hãy tìm đứa bé đi. Khi tìm ra rồi, các ngươi hãy cho ta biết. Ta cũng muốn đi thờ lạy ngài nữa’. Nhưng, thật ra thì Hê-rốt muốn tìm ra em bé đặng giết đi!

Rồi ngôi sao dẫn đường mấy ông kia tới thành Bết-lê-hem, và ngôi sao dừng lại tại chỗ em bé ở. Khi mấy ông đó vào trong nhà, họ thấy Ma-ri và em bé Giê-su. Họ lấy quà ra để biếu cho Chúa Giê-su. Nhưng sau đó Đức Giê-hô-va cảnh báo những ông đó trong một giấc mơ là đừng trở lại gặp Hê-rốt. Vậy họ đi đường khác trở về xứ họ.

Khi Hê-rốt hay được rằng mấy ông ở Đông Phương đã bỏ ra về, ông ta giận lắm. Vậy ông ra lệnh giết hết mấy đứa con trai ở Bết-lê-hem từ hai tuổi trở xuống. Nhưng Đức Giê-hô-va báo trước cho Giô-sép biết trong một giấc mơ, và Giô-sép đem gia đình sang xứ Ê-díp-tô. Sau đó, khi Giô-sép hay tin Hê-rốt chết rồi, ông dẫn Ma-ri và Chúa Giê-su về nhà ở Na-xa-rét. Đây là nơi Chúa Giê-su lớn lên.

Theo em nghĩ, ai đã khiến cho ngôi sao mới đó hiện ra? Hãy nhớ lại, mấy ông kia đi tới thành Giê-ru-sa-lem trước tiên, sau khi thấy ngôi sao. Sa-tan Ma-quỉ muốn giết Con Đức Chúa Trời, và hắn biết rằng Vua Hê-rốt tại Giê-ru-sa-lem sẽ tìm cách giết ngài. Vậy Sa-tan hẳn là kẻ đã khiến cho ngôi sao ấy chiếu sáng.