Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 98

Trên Núi Ô-li-ve

Trên Núi Ô-li-ve

CHÚA GIÊ-SU đang ngồi trên Núi Ô-li-ve. Bốn người ngồi chung với ngài là các sứ đồ. Họ là hai anh em Anh-rê và Phi-e-rơ, và cũng có hai anh em Gia-cơ và Giăng nữa. Đằng xa kia, em có thể thấy đền thờ Đức Chúa Trời tại thành Giê-ru-sa-lem.

Hai ngày đã trôi qua từ khi Chúa Giê-su cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. Nay là ngày Thứ Ba. Tảng sáng sớm hôm đó Chúa Giê-su ở trong đền thờ. Tại đó các thầy tế lễ cố tóm lấy Chúa Giê-su để giết ngài đi. Nhưng họ sợ dân nên không dám làm vì dân thích Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su gọi mấy nhà lãnh đạo tôn giáo ấy là ‘đồ rắn rít và con cái loài rắn!’ Rồi Chúa Giê-su bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ vì tất cả những điều ác họ đã làm. Sau đó Chúa Giê-su lên Núi Ô-li-ve, và lúc đó bốn sứ đồ này mới hỏi ngài mấy câu. Em có biết họ hỏi Chúa Giê-su điều gì không?

Các sứ đồ hỏi về chuyện tương lai. Họ biết Chúa Giê-su sẽ chấm dứt mọi sự ác trên đất. Nhưng họ muốn biết chừng nào điều đó sẽ xảy đến. Khi nào Chúa Giê-su sẽ trở lại để làm Vua?

Chúa Giê-su biết các môn đồ ngài trên đất sẽ không thể thấy ngài khi ngài trở lại. Đó là vì ngài sẽ ở trên trời, và họ thì không thể thấy ngài ở trên đó. Vậy Chúa Giê-su nói cho các sứ đồ biết một số chuyện sẽ xảy ra trên đất khi ngài làm Vua cai trị trên trời. Một số các điều này là gì?

Chúa Giê-su nói sẽ có chiến tranh lớn, nhiều người sẽ bị bệnh và bị đói, tội ác sẽ gia tăng nhiều, và sẽ có các trận động đất lớn. Chúa Giê-su cũng nói rằng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp nơi trên đất. Chúng ta có thấy những chuyện này xảy ra trong thời chúng ta không? Có! Vậy chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Giê-su hiện đang cai trị trên trời. Ít lâu nữa ngài sẽ chấm dứt mọi sự ác trên đất.