Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 90

Nói chuyện với người đàn bà bên giếng

Nói chuyện với người đàn bà bên giếng

CHÚA GIÊ-SU dừng lại nghỉ mệt cạnh một cái giếng ở Sa-ma-ri. Các môn đồ ngài đi vào làng mua đồ ăn. Người đàn bà mà Chúa Giê-su đang nói chuyện đây đến giếng múc nước. Ngài nói với bà: ‘Xin bà cho tôi uống nước’.

Việc này làm bà kia ngạc nhiên hết sức. Em có biết tại sao không? Đó là vì Chúa Giê-su là người Do Thái, còn bà kia là người Sa-ma-ri. Và phần đông người Do Thái không thích người Sa-ma-ri. Họ lại còn không muốn nói chuyện với mấy người kia nữa! Nhưng Chúa Giê-su thì yêu thương tất cả mọi hạng người. Vậy ngài nói: ‘Nếu bà biết được ai đang xin bà cho uống nước, thì chính bà chắc sẽ xin người cho bà uống nước sự sống’.

Bà kia nói: ‘Thưa ông, giếng này sâu lắm, còn ông thì không có được một cái thùng nữa. Thế thì ông múc đâu ra nước sự sống đó?’

Chúa Giê-su giải thích: ‘Nếu bà uống nước giếng này, bà sẽ lại thấy khát nữa. Nhưng nước tôi cho có thể khiến một người sống đời đời’.

Bà kia nói: ‘Thưa ông, xin ông cho tôi uống nước đó đi. Rồi tôi sẽ không bao giờ khát nữa. Và tôi sẽ chẳng phải tới đây múc nước nữa’.

Bà kia tưởng Chúa Giê-su nói về nước thật sự theo nghĩa đen. Nhưng ngài nói liên quan đến lẽ thật về Đức Chúa Trời và Nước Trời. Lẽ thật này giống như nước sự sống. Nước ấy có thể ban sự sống đời đời cho một người.

Bây giờ Chúa Giê-su nói với bà kia: ‘Bà hãy về gọi chồng bà lại đây với bà’.

Bà đáp: ‘Tôi không có chồng’.

Chúa Giê-su nói: ‘Bà nói đúng đó. Nhưng bà đã có năm đời chồng rồi, và người đàn ông hiện đang ở với bà không phải là chồng bà’.

Bà kia ngạc nhiên, mọi điều đó đều đúng cả. Làm sao Chúa Giê-su biết hết mấy chuyện này? Đúng, vì Chúa Giê-su là đấng mà Đức Chúa Trời hứa sẽ sai xuống, và Ngài đã ban cho Chúa Giê-su sự hiểu biết này. Vừa lúc đó các môn đồ Chúa Giê-su về tới nơi, và họ ngạc nhiên thấy ngài đang nói chuyện với một người đàn bà Sa-ma-ri.

Cả câu chuyện này dạy chúng ta điều gì? Chuyện này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su đối đãi tử tế với người của mọi chủng tộc. Và chúng ta cũng nên làm thế. Chúng ta không nên nghĩ rằng một số người là xấu chỉ vì họ thuộc một chủng tộc nào đó. Chúa Giê-su muốn tất cả mọi người biết được lẽ thật dẫn đến sự sống đời đời. Và chúng ta cũng nên muốn giúp người khác học biết lẽ thật nữa.