Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 89

Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ

Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ

CHÚA GIÊ-SU đây trông có vẻ thật giận dữ, phải không? Em có biết tại sao ngài giận không? Đó là tại vì mấy người kia ở trong đền thờ Đức Chúa Trời tỏ ra tham lam lắm. Họ cố làm được nhiều tiền, lợi dụng những người đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời.

Em có thấy mấy con bò tơ, chiên và bồ câu không? Đấy, người ta buôn bán thú vật ngay trong đền thờ. Em biết tại sao không? Lý do là vì dân Y-sơ-ra-ên cần có thú vật và chim để dâng làm của-lễ cho Đức Chúa Trời.

Luật Đức Chúa Trời nói rằng khi một người Y-sơ-ra-ên làm lỗi, người đó nên dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời. Và cũng có mấy dịp khác mà dân Y-sơ-ra-ên phải dâng lễ vật nữa. Nhưng một người Y-sơ-ra-ên có thể tìm đâu ra chim và thú để dâng cho Đức Chúa Trời?

Một số người Y-sơ-ra-ên có sẵn chim và thú ở nhà rồi. Vậy họ có thể dâng các thú ấy. Nhưng nhiều người Y-sơ-ra-ên lại không có nuôi thú vật hoặc chim. Và những người khác thì lại sống xa thành Giê-ru-sa-lem đến nỗi không thể dắt thú vật của họ lên đền thờ. Vậy người ta đến đây mua thú hoặc chim mà họ cần. Nhưng mấy người buôn bán kia bắt người ta phải trả quá nhiều tiền. Họ ăn gian người ta. Ngoài ra, họ không nên bán hàng ngay trong nơi này là đền thờ Đức Chúa Trời.

Đó là lý do khiến cho Chúa Giê-su giận. Vậy ngài lật đổ mấy cái bàn của các người kia xuống làm đổ tháo tiền bạc họ văng ra tứ tung. Ngoài ra, ngài cũng lấy dây làm roi để đuổi hết thảy thú vật ra khỏi đền thờ. Ngài ra lệnh cho mấy kẻ buôn bán bồ câu: ‘Hãy đem chúng ra khỏi đây! Các ngươi không được biến nhà của Cha ta thành chỗ để làm tiền’.

Một số môn đồ của Chúa Giê-su có mặt trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem với ngài. Họ ngạc nhiên thấy điều Chúa Giê-su đang làm. Rồi họ nhớ lại trong Kinh Thánh có chỗ nói đến Con Đức Chúa Trời như sau: ‘Vì yêu nhà của Đức Chúa Trời mà ngài thấy như bị lửa đốt trong người’.

Trong khi Chúa Giê-su ở tại Giê-ru-sa-lem đặng dự Lễ Vượt Qua, ngài làm nhiều phép lạ. Sau đó, Chúa Giê-su rời miền Giu-đê và lên đường trở về miền Ga-li-lê. Nhưng dọc đường, ngài băng qua miền Sa-ma-ri. Chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra ở chỗ đó.