Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 96

Chúa Giê-su chữa bệnh

Chúa Giê-su chữa bệnh

TRONG KHI Chúa Giê-su đi khắp xứ, ngài chữa bệnh. Tin tức về các phép lạ này đồn ra khắp các làng mạc và thành thị ở chung quanh. Vậy người ta đem đến cho ngài người bị bại xuội, người mù, người câm cùng nhiều người bệnh khác. Và Chúa Giê-su chữa lành cho tất cả.

Giờ đây đã hơn ba năm qua rồi từ khi Giăng làm báp têm cho Chúa Giê-su. Và Chúa Giê-su nói với các sứ đồ rằng ít lâu nữa ngài sẽ lên thành Giê-ru-sa-lem, ngài sẽ bị giết tại đó, và rồi được sống lại. Trong thời gian đó, Chúa Giê-su tiếp tục chữa bệnh.

Một ngày nọ Chúa Giê-su giảng dạy trong ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày nghỉ của dân Do Thái. Người đàn bà mà em thấy đây bị bệnh rất nặng. Bà bị khòm lưng 18 năm, và không thể nào đứng thẳng được. Vậy Chúa Giê-su đặt tay lên bà, và bà bắt đầu đứng thẳng dậy. Bà được lành bệnh!

Chuyện này khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo nổi giận. Một kẻ trong họ la lớn tiếng với đoàn dân đông: ‘Có sáu ngày chúng ta phải làm việc. Ai muốn được chữa bệnh thì hãy đến trong các ngày ấy, chứ đừng đến trong ngày Sa-bát!’

Nhưng Chúa Giê-su đáp: ‘Mấy ông xấu lắm. Các ông ai nấy cũng thả lừa mình ra đặng dắt nó đi uống nước trong ngày Sa-bát. Vậy người đàn bà đáng thương này bị bệnh 18 năm nay cũng nên được chữa bệnh trong ngày Sa-bát, phải không?’ Câu trả lời của Chúa Giê-su làm mấy người xấu kia hổ thẹn.

Sau đó Chúa Giê-su và các sứ đồ lên đường đi Giê-ru-sa-lem. Khi họ mới tới ngoài thành Giê-ri-cô thì có hai người mù ăn xin nghe nói Chúa Giê-su đi ngang qua. Vậy họ kêu lên: ‘Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng tôi với!’

Chúa Giê-su gọi hai người mù đến và hỏi: ‘Các ngươi muốn ta làm gì cho?’ Họ nói: ‘Lạy Chúa, xin cho chúng tôi được sáng mắt!’ Chúa Giê-su sờ mắt họ, và liền đó họ có thể thấy được. Em có biết tại sao Chúa Giê-su làm các phép lạ kỳ diệu này không? Đó là bởi vì ngài thương dân và muốn họ tin nơi ngài. Vậy thì chúng ta có thể chắc chắn rằng khi ngài làm Vua cai trị không có ai trên đất sẽ bị bệnh nữa.