Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 97

Chúa Giê-su đến như vua

Chúa Giê-su đến như vua

ÍT LÂU sau khi chữa lành cho hai người mù ăn xin, Chúa Giê-su đến một làng nhỏ gần Giê-ru-sa-lem. Ngài nói với hai người trong số các môn đồ: ‘Các ngươi hãy vào làng và sẽ thấy một con lừa nhỏ. Hãy mở dây cho nó và dẫn nó về cho ta’.

Khi lừa được dắt đến Chúa Giê-su, ngài cưỡi lên lưng lừa. Rồi ngài cưỡi lừa đi đến Giê-ru-sa-lem ở gần đó. Khi tới gần thành, một đoàn dân đông ra đón ngài. Phần đông họ cởi áo ra trải xuống đường. Những người khác thì chặt nhánh cây chà là. Họ cũng trải nhánh cây xuống đường, và la lên: ‘Lạy Đức Chúa Trời ban phước cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!’

Hồi xưa, trong xứ Y-sơ-ra-ên các vua mới lên ngôi đều cưỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem để ra mắt dân chúng. Chúa Giê-su đang làm thế. Và những người này chứng tỏ họ muốn Chúa Giê-su làm vua của họ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều muốn ngài làm vua. Chúng ta có thể thấy điều này qua chuyện xảy ra khi Chúa Giê-su lên đền thờ.

Tại đền thờ Chúa Giê-su chữa lành bệnh cho người mù và bại xuội. Khi trẻ con thấy vậy, chúng ngợi khen Chúa Giê-su lớn tiếng. Nhưng điều này khiến các thầy tế lễ nổi giận, và họ nói với Chúa Giê-su: ‘Thầy có nghe trẻ con nói gì không?’

Chúa Giê-su đáp: ‘Có chứ, ta nghe. Chớ các ngươi chưa hề đọc lời Kinh Thánh nói: “Miệng trẻ con sẽ khen ngợi Đức Chúa Trời”, hay sao?’ Vậy mấy đứa trẻ tiếp tục khen ngợi vị vua do Đức Chúa Trời bổ nhiệm.

Chúng ta muốn làm giống như các con trẻ ấy, phải không? Một số người có lẽ cố ngăn cản chúng ta nói về Nước Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nói với người khác về những điều kỳ diệu mà Chúa Giê-su sẽ làm cho dân chúng.

Khi Chúa Giê-su ở trên đất, lúc đó chưa phải là lúc để ngài bắt đầu cai trị. Khi nào mới tới lúc ngài cai trị? Các môn đồ của Chúa Giê-su muốn biết điều này. Chúng ta sẽ đọc thấy trong câu chuyện kế tiếp.