Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 80

Dân Đức Chúa Trời rời Ba-by-lôn

Dân Đức Chúa Trời rời Ba-by-lôn

GẦN hai năm trôi qua từ khi thành Ba-by-lôn bị quân Mê-đi và Phe-rơ-sơ chiếm lấy. Hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra! Đúng, dân Y-sơ-ra-ên đang rời khỏi Ba-by-lôn. Làm sao họ được thả ra? Ai để cho họ đi?

Chính Vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ đã làm thế. Lâu lắm trước khi Si-ru sinh ra, Đức Giê-hô-va đã bảo nhà tiên tri Ê-sai viết về người: ‘Ngươi sẽ làm đúng theo điều mà ta muốn ngươi làm. Cổng thành sẽ được để mở đặng ngươi vào chiếm’. Và Si-ru quả có chỉ huy cuộc chiếm thành Ba-by-lôn. Quân Mê-đi và Phe-rơ-sơ xông vào trong thành lúc ban đêm qua các cổng bị bỏ ngỏ.

Nhưng nhà tiên tri Ê-sai của Đức Giê-hô-va cũng có nói rằng Si-ru sẽ ra lệnh cho xây lại thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Si-ru có ra lệnh này thật không? Có, ông đã làm thế. Này là điều Si-ru nói với dân Y-sơ-ra-ên: ‘Bây giờ các ngươi hãy đi đến thành Giê-ru-sa-lem và xây đền thờ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi’. Và những người Y-sơ-ra-ên này đang lên đường làm điều đó.

Nhưng không phải mọi người Y-sơ-ra-ên sống ở Ba-by-lôn đều có thể đi đường xa để về Giê-ru-sa-lem. Đường dài tới khoảng 500 dặm (800 cây số) và nhiều người già quá hoặc bệnh nặng nên đi xa như thế không nổi. Và có các lý do khác nữa khiến một số người không đi. Nhưng Si-ru truyền lệnh với những người không đi: ‘Các ngươi hãy biếu bạc và vàng và các món quà khác cho những người trở về xây lại thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ’.

Vậy những người Y-sơ-ra-ên này sắp lên đường về Giê-ru-sa-lem được người ta cho nhiều quà. Ngoài ra, Si-ru cũng giao cho họ những cái chén và tách mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy từ đền thờ Đức Giê-hô-va khi ông hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem. Dân sự ra về chở theo nhiều đồ đạc.

Sau khoảng bốn tháng hành trình, những người Y-sơ-ra-ên về tới thành Giê-ru-sa-lem đúng lúc. Từ khi thành bị hủy diệt và đất bị hoàn toàn bỏ hoang không người ở, tính ra được đúng 70 năm. Nhưng dù giờ đây về tới quê quán của họ, dân Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua một thời khó khăn, như chúng ta sẽ học biết tiếp theo đây.