Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 83

Tường thành Giê-ru-sa-lem

Tường thành Giê-ru-sa-lem

HÃY nhìn xem mọi công việc đang diễn ra đây. Dân Y-sơ-ra-ên bận rộn xây cất tường thành Giê-ru-sa-lem. Khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem trước đó 152 năm, ông đã phá đổ tường thành và đốt cháy các cửa thành. Dân Y-sơ-ra-ên không xây lại tường thành khi họ mới từ Ba-by-lôn về tới quê nhà.

Theo em nghĩ, thì người dân đã có cảm tưởng gì trong suốt các năm ấy sống không có tường bao quanh thành? Họ không cảm thấy an toàn. Kẻ thù có thể dễ dàng xâm nhập và tấn công họ. Cuối cùng người này là Nê-hê-mi đã giúp dân xây lại tường thành. Em có biết Nê-hê-mi là ai không?

Nê-hê-mi là một người Y-sơ-ra-ên vốn ở thành Su-sơ, nơi mà Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê sống. Nê-hê-mi làm việc trong cung điện của vua, vậy ông có thể đã là bạn thân của Mạc-đô-chê và Hoàng Hậu Ê-xơ-tê. Nhưng Kinh Thánh không nói rằng Nê-hê-mi làm việc cho chồng nàng Ê-xơ-tê là Vua A-suê-ru. Ông làm việc cho vua kế là Vua Ạt-ta-xét-xe.

Hãy nhớ Ạt-ta-xét-xe là ông vua tốt đã đưa nhiều tiền bạc cho E-xơ-ra để mang về thành Giê-ru-sa-lem sửa sang đền thờ Đức Giê-hô-va. Nhưng E-xơ-ra không xây lại các tường thành bị sụp đổ. Chúng ta hãy xem làm thế nào mà Nê-hê-mi lại lãnh làm việc này.

Từ khi Ạt-ta-xét-xe đưa tiền cho E-xơ-ra để sửa sang đền thờ tính đến nay được 13 năm rồi. Nê-hê-mi bây giờ là quan tửu chánh cho Vua Ạt-ta-xét-xe. Điều này có nghĩa là ông rót rượu cho vua, và bảo đảm rằng không ai có thể đầu độc vua. Đó là một chức vụ quan trọng lắm.

Thế rồi, một ngày kia một người anh em của Nê-hê-mi là Ha-na-ni cùng các người khác từ xứ Y-sơ-ra-ên đến thăm Nê-hê-mi. Họ thuật cho ông là dân Y-sơ-ra-ên gặp phải khó khăn thế nào, và tường thành Giê-ru-sa-lem vẫn còn đổ vỡ ra sao. Chuyện này khiến Nê-hê-mi buồn lắm, và ông cầu nguyện Đức Giê-hô-va về điều đó.

Một ngày nọ thấy Nê-hê-mi buồn, vua hỏi: ‘Tại sao ngươi trông buồn thế?’ Nê-hê-mi nói cho ông biết rằng ấy là vì thành Giê-ru-sa-lem ở trong tình trạng thê thảm và tường thành bị sụp đổ. Vua hỏi: ‘Vậy ngươi muốn gì đây?’

Nê-hê-mi nói: ‘Xin vua cho tôi về Giê-ru-sa-lem để xây lại tường thành’. Vua Ạt-ta-xét-xe rất tử tế. Vua nói rằng Nê-hê-mi có thể ra đi, và vua giúp người lấy gỗ để dùng trong việc xây cất. Ít lâu sau Nê-hê-mi về tới Giê-ru-sa-lem, ông nói với dân thành về dự tính của ông. Họ thấy hay, và nói: ‘Chúng ta hãy khởi sự xây cất đi nào’.

Khi kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên thấy tường thành đang được dựng lên, chúng nói: ‘Chúng ta hãy lên đó giết chúng, và làm ngưng công việc xây cất đi’. Nhưng Nê-hê-mi nghe được về chuyện đó, và ông cấp phát gươm giáo cho những người thợ. Và ông nói: ‘Chớ sợ kẻ thù chúng ta. Hãy tranh đấu vì anh em các bạn, vì con cháu các bạn, vì vợ các bạn và vì nhà cửa các bạn’.

Dân sự can đảm lắm. Họ thủ sẵn vũ khí ngày đêm, và tiếp tục xây cất. Vậy trong vòng chỉ 52 ngày tường thành dựng xong. Bây giờ dân có thể cảm thấy an toàn ở bên trong thành. Nê-hê-mi và E-xơ-ra dạy dân biết luật Đức Chúa Trời, và dân sung sướng.

Nhưng sự việc vẫn không giống như hồi trước khi dân Y-sơ-ra-ên bị bắt đi sang Ba-by-lôn làm phu tù. Dân sống dưới quyền cai trị của vua Phe-rơ-sơ và họ phải phục vụ ông. Nhưng Đức Giê-hô-va hứa rằng Ngài sẽ phái đến một vị vua mới, và vua đó sẽ đem lại hòa bình cho toàn dân. Vua đó là ai? Làm sao người sẽ đem lại hòa bình cho trái đất? Phải đợi đến khoảng 450 năm sau mới được biết thêm về điều này. Rồi có sự sinh ra quan trọng nhất của một em bé. Nhưng đó là một chuyện khác.