Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 82

Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê

Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê

CHÚNG TA hãy lui lại ít năm trước khi E-xơ-ra về thành Giê-ru-sa-lem. Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê là những người Y-sơ-ra-ên quan trọng nhất trong nước Phe-rơ-sơ. Ê-xơ-tê là hoàng hậu, và anh họ nàng là Mạc-đô-chê có quyền thứ nhì trong nước chỉ sau vua mà thôi. Chúng ta hãy xem chuyện này xảy ra thế nào.

Cha mẹ Ê-xơ-tê mất khi nàng hãy còn rất nhỏ, và vì vậy Mạc-đô-chê nuôi nàng lớn lên. A-suê-ru là vua nước Phe-rơ-sơ có cung điện trong thành Su-sơ, và Mạc-đô-chê là một trong các tôi tớ của ông. Thế rồi, một ngày kia bà vợ vua là Vả-thi cãi lời ông, vì vậy vua chọn một người vợ mới làm hoàng hậu. Em có biết ông chọn người đàn bà nào không? Đúng, nàng Ê-xơ-tê trẻ đẹp.

Em có thấy người đàn ông kiêu hãnh kia được mọi người cúi phục không? Đó là Ha-man. Hắn là một người rất quan trọng trong xứ Phe-rơ-sơ. Ha-man muốn Mạc-đô-chê, mà em có thể thấy trong hình đây, cũng cúi đầu xuống trước mặt hắn nữa. Nhưng Mạc-đô-chê không muốn làm thế. Ông không nghĩ là phải cúi đầu xuống trước mặt một kẻ ác như thế. Chuyện này khiến Ha-man giận lắm. Và này là điều hắn ta làm.

Ha-man nói dối với vua về dân Y-sơ-ra-ên. Hắn ta nói: ‘Chúng là những người xấu không vâng theo luật lệ của vua. Chúng phải bị giết chết’. A-suê-ru không biết rằng Ê-xơ-tê, vợ ông, là người Y-sơ-ra-ên. Vậy ông nghe lời Ha-man, và ông cho ra một chiếu chỉ nói rằng vào một ngày nào đó tất cả dân Y-sơ-ra-ên đều phải bị giết chết hết.

Khi Mạc-đô-chê nghe nói về chiếu chỉ này, ông rất lo âu. Ông sai người tới nói lại với Ê-xơ-tê: ‘Ngươi phải nói với nhà vua, và xin vua cứu chúng ta’. Luật nước Phe-rơ-sơ cấm đi gặp vua trừ phi được vua mời. Nhưng Ê-xơ-tê đi mà không đợi được mời. Vua giơ cây gậy vàng của ông ra cho nàng, điều này có nghĩa là nàng khỏi bị xử tử. Ê-xơ-tê mời vua và Ha-man dự tiệc lớn. Đang bữa tiệc vua hỏi Ê-xơ-tê muốn ông làm gì cho nàng. Ê-xơ-tê nói rằng nàng sẽ nói cho vua biết nếu vua và Ha-man bằng lòng đến dự một bữa tiệc khác ngày hôm sau.

Đang bữa tiệc Ê-xơ-tê nói với vua: ‘Dân tộc tôi và tôi sắp phải bị giết chết’. Vua nổi giận. Ông hỏi: ‘Kẻ nào dám cả gan làm chuyện dường ấy?’

Ê-xơ-tê nói: ‘Kẻ đó, kẻ thù đó, chính là tên Ha-man độc ác này đây!’

Bây giờ vua giận thật sự. Ông ra lệnh giết chết Ha-man. Sau đó, vua lập Mạc-đô-chê lên nắm quyền cai trị hàng nhì chỉ sau vua mà thôi. Rồi Mạc-đô-chê vận động để cho một luật mới được ban hành nhằm cho phép dân Y-sơ-ra-ên đánh lại để tự vệ vào ngày mà họ đáng lẽ phải bị giết chết. Bởi lẽ Mạc-đô-chê bây giờ là một người quan trọng như thế, nhiều người giúp đỡ dân Y-sơ-ra-ên, và họ được cứu khỏi tay kẻ thù.

Sách Ê-xơ-tê 1-10 trong Kinh Thánh.