Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 78

Hàng chữ trên tường

Hàng chữ trên tường

CHUYỆN gì xảy ra đây? Người ta đang ăn tiệc lớn. Vua Ba-by-lôn đã mời một ngàn người khách quan trọng. Họ dùng các tách bằng vàng, bằng bạc và các chén lấy được từ đền thờ Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng thình lình các ngón của một bàn tay người hiện ra trong không trung và bắt đầu viết trên tường. Mỗi người đều kinh hoàng.

Bên-xát-sa, tức cháu ngoại Nê-bu-cát-nết-sa, hiện là vua. Ông thét gọi người ta dẫn các nhà thông thái đến. Vua nói: ‘Hễ ai mà có thể đọc được chữ viết này và nói cho ta biết ý nghĩa thì sẽ nhận lãnh nhiều quà tặng và được phong làm người cai trị lớn hàng thứ ba trong nước’. Nhưng không một người thông thái nào có thể đọc nổi hàng chữ viết trên tường, cũng không thể nói ra ý nghĩa.

Mẹ vua nghe tiếng ồn ào và bước vào phòng tiệc. Bà nói với vua: ‘Xin con chớ hoảng hốt như thế. Có một người trong nước con biết được các thần thánh. Khi ông ngoại con là Nê-bu-cát-nết-sa còn làm vua thì ông ngoại đã đặt người đó cai quản hết thảy các nhà thông thái của ông ngoại. Tên người là Đa-ni-ên. Hãy bảo người đến đây, và người sẽ nói cho con biết mọi điều này có nghĩa gì’.

Vậy Đa-ni-ên được dẫn vào cung ngay lập tức. Sau khi từ chối bất cứ tặng vật nào, Đa-ni-ên khởi sự nói lý do tại sao có lần nọ Đức Giê-hô-va đã truất phế ông ngoại của Bên-xát-sa là Nê-bu-cát-nết-sa khỏi ngôi vua. Đa-ni-ên nói: ‘Ông ngoại vua rất kiêu ngạo. Và Đức Giê-hô-va đã phạt người’.

Đa-ni-ên nói với Bên-xát-sa: ‘Nhưng vua dẫu biết tất cả mọi điều đã xảy ra cho ông ngoại, mà vua vẫn cứ kiêu ngạo như ông Nê-bu-cát-nết-sa xưa. Vua đã lấy các tách và chén đến từ đền thờ Đức Giê-hô-va ra đặng uống. Vua đã ngợi khen các thần bằng gỗ và đá, và vua không tôn vinh Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại của chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã sai bàn tay viết những chữ này’.

Đa-ni-ên nói: ‘Chữ viết như vầy: MÊ-NÊ, MÊ-NÊ, TÊ-KEN, U-PHÁC-SIN.

‘MÊ-NÊ nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm số ngày của nước vua và kết liễu nước đó. TÊ-KEN nghĩa là vua đã bị đem lên cân và bị thấy thiếu kém. U-PHÁC-SIN nghĩa là nước vua được giao cho dân Mê-đi và dân Phe-rơ-sơ’.

Ngay lúc Đa-ni-ên còn đang nói, quân Mê-đi và quân Phe-rơ-sơ đã khởi sự tấn công thành Ba-by-lôn. Họ chiếm thành và giết Bên-xát-sa. Hàng chữ viết trên tường ứng nghiệm ngay trong đêm đó! Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra cho dân Y-sơ-ra-ên bây giờ đây? Sau đây chúng ta sẽ biết, nhưng trước hết chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra cho Đa-ni-ên đã.