Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

PHẦN 5

Bị lưu đày ở Ba-by-lôn đến việc xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem

Bị lưu đày ở Ba-by-lôn đến việc xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem

Trong khi bị tù đày ở Ba-by-lôn, dân Y-sơ-ra-ên đã gặp nhiều sự thử thách cho đức tin họ. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị ném vào một lò lửa hực, nhưng Đức Chúa Trời dẫn họ ra ngoài còn sống. Sau đó, khi Ba-by-lôn bị quân Mê-đi Phe-rơ-sơ đánh bại, Đa-ni-ên bị quăng xuống hang sư tử, nhưng Đức Chúa Trời cũng che chở ông bằng cách bịt miệng sư tử lại.

Cuối cùng, vua Phe-rơ-sơ là Si-ru thả dân Y-sơ-ra-ên ra. Họ trở về quê quán sau 70 năm bị tù đày ở Ba-by-lôn. Một trong những việc đầu tiên họ làm khi về tới Giê-ru-sa-lem là khởi sự dựng lại đền thờ Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, ít lâu sau kẻ thù bắt họ ngưng việc. Vậy rốt cuộc họ chỉ xây xong đền thờ chừng 22 năm sau khi về tới Giê-ru-sa-lem.

Kế đến, chúng ta học biết về chuyến đi về Giê-ru-sa-lem của E-xơ-ra để tô điểm cho đền thờ. Chuyện này xảy ra khoảng 47 năm sau khi xây xong đền thờ. Đoạn, 13 năm sau chuyến đi của E-xơ-ra, thì Nê-hê-mi giúp xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem đã bị phá sập. Phần NĂM kể lại 152 năm lịch sử cho tới thời đó.

 

TRONG PHẦN NÀY

CHUYỆN SỐ 77

Họ không chịu quì lạy

Đức Chúa Trời có cứu ba chàng trai trẻ biết vâng lời từ lò lửa không?

CHUYỆN SỐ 78

Hàng chữ trên tường

Nhà tiên tri Đa-ni-ên cắt nghĩa bốn từ bí ẩn.

CHUYỆN SỐ 79

Đa-ni-ên trong hang sư tử

Đa-ni-ên nhận một bản án tử hình, nhưng ông có thể thoát được nó không?

CHUYỆN SỐ 80

Dân Đức Chúa Trời rời Ba-by-lôn

Vua Si-ru của nước Phe-rơ-sơ làm ứng nghiệm một lời tiên tri khi chiếm Ba-by-lôn, bây giờ ông làm ứng nghiệm một lời khác.

CHUYỆN SỐ 81

Tin cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời

Dân Y-sơ-ra-ên vâng lời Đức Chúa Trời hơn là làm theo luật pháp của con người. Đức Chúa Trời có ban phước cho họ không?

CHUYỆN SỐ 82

Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê

Hoàng hậu Vả Thi xinh đẹp, nhưng vua A-suê-ru vẫn truất phế bà để Ê-xơ-tê làm hoàng hậu. Tại sao?

CHUYỆN SỐ 83

Tường thành Giê-ru-sa-lem

Trong khi xây lại tường thành, những người thợ phải thủ sẵn vũ khí cả ngày lẫn đêm.